Najít užitečné informace v knihovně nápovědy. Najít užitečné informace v knihovně nápovědy.

Knihovna nápovědy

Vyhledejte užitečné informace o svém produktu LG.

Reproduktor se nemůže připojit k síti Wi-Fi. Co bych měl udělat?

Řešení problémů

Reproduktor se nemůže připojit k Wi-Fi. Co bych měl udělat?

 

<v:shape id="그림_x0020_10" style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="symptom" o:spid="_x0000_i1025">symptom</v:shape> Příznaky

            - Nelze se připojit k síti Wi-Fi.

              - Týka se těchto modelů: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

<o:p> </o:p>

<v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:spt="75" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id="그림_x0020_9" style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="checkpoint" o:spid="_x0000_i1025">checkpoint</v:shape> Kontrolní bod

■ Zkontrolujte SSID a heslo Vašeho routeru.

 

<o:p> </o:p>

<v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:spt="75" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id="그림_x0020_8" style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="setup" o:spid="_x0000_i1025">setup</v:shape> Nastavení

1. Zkontrolujte, zda je SSID a heslo routeru správně nastaveno, dle návodu k použití aplikace Music Flow Player při připojení k síti.

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> </span>

2.Pokud máte router nastaven na režim 802.11ac, před použitím jej resetujte na režim 802.11n. Bližší informace o nastavení routeru naleznete v uživatelské příručce k routeru.

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> </span>

3. Pokud jste si zakoupili reproduktor ze zámoří, nastavte kanál routeru do rozmezí 1 až 11, která je v 2,4GHz pásmu. Více informací o nastavení routeru, naleznete v uživatelské příručce k routeru.

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> </span>

▶ Pokud je Smart Wi-Fi funkce zapnuta, vypněte ji před jeho použitím.

<o:p></o:p> 

*Nutno označit