Najít užitečné informace v knihovně nápovědy. Najít užitečné informace v knihovně nápovědy.

Knihovna nápovědy

Vyhledejte užitečné informace o svém produktu LG.

Rád bych ovládal Sound Bar HS6 pomocí dálkové ovládání televizoru. Co bych měl udělat?

Řešení problémů

Rád bych ovládal sound bar HS6 s dálkovým ovladačem televizoru. Co bych měl udělat?

 

<v:shape id="그림_x0020_7" style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="symptom" o:spid="_x0000_i1025">symptom</v:shape> Příznaky

- Jak ovládat sound bar dálkovým ovladačem televizoru?

- Týká se těchto modelů : LAS650M, LAS750M, LAS950M<o:p></o:p>

<o:p><v:shape id="그림_x0020_6" style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="checkpoint" o:spid="_x0000_i1025">checkpoint</v:shape> Kontrolní bod</o:p>

■ Je nutné mít televizor, který podporuje tuto funkci.

 

<span lang="EN-US" style='color: black; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 굴림; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-themecolor: text1; mso-bidi-font-weight: bold;'></span>

<v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:spt="75" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id="그림_x0020_5" style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="setup" o:spid="_x0000_i1025">setup</v:shape> Nastavení

Podporované značky TV : LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba, Vizio

Podporované funkce: Ovládání hlasitosti, Ztlumení

1. Nastavte televizní zvukový výstup na externí reproduktor.

2. Stiskněte tlačítko "INFO" na dálkovém ovladači po dobu delší jak 3 vteřiny a v okně Sound baru se zobrazí Tv dálkový ovladač zapnut nebo TV dálkový ovladač vypnut, v závislosti na statutu displeje ON/OFF.

TV ovladač zapnuto : dostupné

TV ovladač vypnuto : nedostupné

Pokud stisknete tlačítko INFO, pokud se na panelu zobrazuje TV dálkový ovladač zapnuto, funkce se vypne a na displeji se zobrazí Dálkové ovladání televizoru vypnuto.

Pokud stisknete tlačítko INFO, pokud se na panelu zobrazuje TV dálkový ovladač vypnuto, funkce se zapne a na displeji se zobrazí Dálkové ovládání zapnuto

<o:p></o:p> 

*Nutno označit