Najít užitečné informace v knihovně nápovědy. Najít užitečné informace v knihovně nápovědy.

Knihovna nápovědy

Vyhledejte užitečné informace o svém produktu LG.

Slabé chlazení lednice

Řešení problémů

Slabé chlazení lednice


Symptom

teplo v chladničce, slabé chlazení, potraviny se snadno kazí.


 Příčina

1.Zkontrolujte chladničku.

① Pokud nejsou dveře chladničky správně zavřené, chladný vzduch proudí ven a teplý dovnitř. Chlazení je nedostatečné.

② Pokud je v poličkách příliš mnoho věcí, nebo jsou ucpané průduchy, může se chlazení zeslabit.


2. Kontrola potravin

① Pokud došlo k vložení potravin do ledničky před krátkou dobou, nebo jste do ní vložili potraviny příliš horké, zvyšuje se teplota uvnitř a i v mrazáku může být tepleji. Když v teplém počasí otevíráte často dveře ledničky, dostává se do ní teplo a potraviny se mohou kazit.


3. Kontrola okolí

① Pokud je chladnička umístěna na přímém slunečním svitu, nebo v blízkosti sporáku, nemusí chlazení probíhat správně.

② Chlazení může být oslabeno, pokud lednička nemá možnost správné ventilace.

③ V případě, že je lednička umístěna v teplém prostředí, může mít okolní teplota vliv na chlazení. Stejně tak, pokud je v prostředí chladném, může se Vám zdát, že je chlazení nedostatečné, protože teplotní rozdíly jsou příliš malé.


4. Další

① Po uvedení do provozu, nebo po opravě, vyžaduje chladnička delší dobu na dostatečné vychlazení. Řešení

1. Zkontrolujte chladničku.

① Udržujte potraviny v dostatečné vzdálenosti od stěn a od sebe, tak aby se nelepily. Zavírejte dostatečně dveře.

② Umístěte správně potraviny do poliček a ujistěte se, že není zablokovaný průduch vzduchu.


2. Zkontrolujte potraviny

① Záleží na množství jídla a jeho teplotě při vkládání do ledničky. Před tím, než jídlo do lednice vložíte, nechte ho vychladnout. Pokud je okolní teplota příliš vysoká, vyvarujte se častému otevírání dveří.


3. Kontrola okolí

① Podívejte se kolem chladničky.

② Pro správnou ventilaci je třeba nechat prostor okolo chladničky.

③ Okolní teplota se musí pohybovat mezi 5°C - 35°C. Pokud je okolní teplota nižší, může se zdát teplota v chladničce vyšší. Pokud se potraviny nekazí, teplota je v pořádku.


4. Další

① Po zapnutí chladničky trvá 1-2 hodiny, než začne proudit chladný vzduch. Optimální teploty může být dosaženo až po 2-3 dnech v závislosti na množství a složení uskladněných potravin.*Nutno označit