42PG6900

Knihovna nápovědy

Téma

 • Document Contents
  Ovládání
  Chci spustit Automatické ladění.
  Chci spustit Automatické ladění.SymptomZakoupili jste nový televizor nebo se přestěhovali a chcete sledovat anténnítelevizní vysílání?ŘešeníPokud propojíte TV s anténní kabelem do televizní anténní zásuvky a spustíteautomatické ladění, kaná...
 • Document Contents
  Ovládání
  Chcete televizor připojit LAN kabelem k internetu? ( Je zapotřebí zkontrolovat, zda televizor připojení k internetu podporuje )
  Chcete televizor připojit LAN kabelem k internetu? (Je zapotřebí zkontrolovat,zda televizor připojení k internetu podporuje)Symptom Pro připojení Smart TV k internetu bezdrátově, zkontrolujte níže uvedenépoložky:- Router a dostupnost bezdrá...
 • Document Contents
  Řešení problémů
  Vstup USB na televizoru.
  Vstup USB na televizoru.SymptomChcete sledovat obsah z USB zařízení? ŘešeníV závislosti na modelu může být přehrávání z USB podporováno ale také nemusí.※ Ačkoliv televizor má USB port, pokud je u něj napsáno "Service only",nepodporuje připo...
 • Document Contents
  Řešení problémů
  [TV] LG Smart TV - Jak připojit Audio Systém
  Jak připojit Audio SystémMůžete připojit váš zvukový systém k televizoru pomocí analogového nebodigitálního připojení,v závislosti na výstupních konektorech televizoru a audio systému.Řiďte se následujícími kroky, aby vše, bylo správně přip...
 • Document Contents
  Ovládání
  Nahrávání se Smart TV
  Nahrávat lze pouze sledovaný program. U modelů s funkcí Time Machine II lzesledovat při nahrávání jiný vstup (USB, HDMI, AV). Nahrávat je možné pouzevysílání z tuneru. Nahraný obsah lze přehrát pouze v TV, v které byl pořízen.Informace o fu...
 • Document Contents
  Řešení problémů
  Chcete sestavit televizní stojan?
  Chcete sestavit televizní stojan?SymptomSestavení stojanu televizoru.ŘešeníStojan televizoru lze sestavit jednoduše. (Viz návod k obsluze) ① Sestavte část těla stojanu do podpory. Použijte přiloženýšroub.② Umístěte obrazovku směřující dolů ...
Zobrazit více