De verschillen tussen het oude en het nieuwe energielabel

De belangrijkste verandering is de terugkeer naar een eenvoudigere A-G-schaal. Op de labels zijn een aantal nieuwe elementen opgenomen, waaronder een QR-link naar een EU-databank, waar meer details over het product te vinden zijn. Sinds 1 maart is een aantal regels inzake ecologisch ontwerp van kracht.
< Bron: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_818 >
*De twee afbeeldingen hierboven zijn voor de vergelijking van het oude energielabel (links) en een nieuw energielabel (rechts).
*Het voorbeeld van het energielabel is voor een koelkast.
*De oude versie van de energiezuinigheid varieert van A+++ tot D, terwijl de nieuwe versie van A tot G gaat.
*De twee afbeeldingen hierboven zijn voor de vergelijking van het oude energielabel (links) en een nieuw energielabel (rechts).
*Het voorbeeld van het energielabel is voor een koelkast.
*De oude versie van de energiezuinigheid varieert van A+++ tot D, terwijl de nieuwe versie van A tot G gaat.
*De afbeelding is voor de vergelijking van het oude energielabel (links) en een nieuw energielabel (rechts).
*Het voorbeeld van het energielabel is voor een was-droogcombinatie.
*De oude versie van de energiezuinigheid varieert van A+++ tot D, terwijl de nieuwe versie van A tot G gaat.
*De afbeelding is voor de vergelijking van het oude energielabel (links) en een nieuw energielabel (rechts).
*Het voorbeeld van het energielabel is voor een vaatwasser.
*De oude versie van de energiezuinigheid varieert van A+++ tot D, terwijl de nieuwe versie van A tot G gaat.

Energiebesparende producten van LG

Er is geen beschikbaar product.