Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Къде се намира серииния номер?

продукта

Серииния номер се намира на гърба на телевизора. Също така се показва от Меню, Настройки, Диагностики заедно с номера на модела и версията на софтуера.

*Задължителен въпрос