Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Не мога да видя картина от моето DVD устройство, само звук.

продукта

Устройството може да е в режим на прогресивно сканиране. Натиснете и задръжте бутона за спиране за 10 секунди за да възстановите нормалния режим.

*Задължителен въпрос