Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Дистанционното не работи. Какво да правя?

Troubleshooting

1.Ако използвате дистанционно всичко-в-едно (Телевизор/DVD/Домашно кино) моля запомнете - трябва да натиснете бутона - телевизор, за да оперирате с телевизора.

2. Сменете батериите.

3. Сигнала на дистанционното е около 6 метра, ако дистанционното е твърде далеч от телевизора,  извън 45 градусовия обхват или има някакъв обект между него и телевизора то може да не работи.

4. Извадете батериите и почистете терминалните контактни повърхности с влажна кърпа и готварска сода.

*Задължителен въпрос