Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Мога да приемам входящи обаждания, но не мога да се обаждам от телефона си.

Troubleshooting

Вероятно Вие сте блокирали изходящите повиквания. Моля проверете в инструкциите за употреба на вашият мобилен телефон за да отблокирате изходящите повиквания. (за мрежова парола по време на тази процедура се обърнете към мобилния си оператор).

*Задължителен въпрос