Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Здравейте, имам проблем със звука на телефона. Когато някой ме търси излъчва само светлинна индикация, без никакъв звук.

Troubleshooting

Опитайте със следните стъпки за отстраняване на проблема:


1.Уверете се, че телефонът е включен и има достатъчно силен сигнал.
Силата на сигнала се указва от индикаторите за сигнал в лявата част на дисплея на телефона. Индикаторите се покачват с усилването на сигнала и спадат с отслабването му.
За да увеличите силата на сигнала на телефона, опитайте да го преместите в друго положение или се доближете до прозорец, ако се намирате в сграда.
2.Ако профилът на телефона е Без звук, Полет, Офлайн или друг профил, в който звъненето е изключено, то няма да се чува. Сменете профила на Общ или Нормален, според указанията в ръководството на потребителя. Проверете и настройките на активния в момента профил, особено Тон на звънене, Тип звънене и Сила на звънене. Може също да опитате с друг тон на звънене, например вградена мелодия на LG, за да изключите вероятността проблемът да се дължи на повреден при изтеглянето тон на звънене. 3.Уверете се, че не е активирано прехвърлянето на повикванията.
4.Вижте дали към телефона не е свързана слушалка.
5.Уверете се, че устройството ви работи с най-новия софтуер. За помощ и файлове за изтегляне отидете на страницата за поддръжка в местния уеб сайт на LG.


 

*Задължителен въпрос