Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Хладилникът е шумен

Troubleshooting

Хладилникът е шумен

 

 

Symptom Симптом

             Хладилникът е шумен.

 

Cause Причина

            1. Хладилникът издава шум,когато работи компресора и вентилатора (докото не се достигне оптималната температура).

            2. В едно по-малко помещение,шума може да се изглежда по-силен.

 

How to fix Проверка

              Мястото на инсталация,материалът на настилката,нивелацията.

             Refrigerator compressor

 

                               [Компресор на хладилника]

 

*Задължителен въпрос