Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Страната на хладилника е гореща

Troubleshooting

Страната на хладилника е гореща?

 

 

Symptom Симптом

               

             1. Страничните стени на хладилника са горещи.

 

Reason Причина

 

                 1. Това е заради горещите тръбите, инсталирани в стената на хладилника, чиято задача е да предотвратят образуване на конденз близо до вратата.

             2. Продуктът може да стане още по-топъл с повишаване на температурите през лятото.

       

How to fix Решение

 

            1. Когато уредът се използва за първи път или през лятото, компресорът работи по-дълго, за да охлади въздуха, и генерира много топлина. Това е нормално явление и не е дефект на продукта.

            2. Инсталирайте уреда, когато въздухът циркулира добре, и запазете дистанция от 5 см. между стената и гърба на хладилника, както и от двете му страни.

 

         

 

                                  

 

※ Както моторните превозни средства се загряват през лятото, така и хладилникът може да бъде по-горещ с повишаване на температурите.

     Запазването на дистанция между уреда и стените през лятото, както и почистването на праха от задната му част, помагат за неговото охлаждане.

 

                                                            

                                                         

    

*Задължителен въпрос