Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Какво показва кода за грешка на дисплея ?

Troubleshooting

код на грешка 'IE' Грешка на водния впускател - Предефинираното ниво на водата не достигнато в рамкит на 8 минути или нормалното ниво на водата не е достигнато до 25 минути от отварянето на входната клапа - Проверете налягането на водата. 
код на грешка 'DE' Грешка при оттичането - Водата не е изпомпена в рамките на 5 минути
код на грешка 'FE' Трешка при препълване - Водата автоматично се изпомпва, защото има твърде много вода в контейнера.
код на грешка 'PE' Грешка на сензора за налягане - повреда в превключвателя на сензора за налягане.
код на грешка 'DE'  Грешка при отворена врата - повреда при превключвателя на вратата - получава се, когато се натисне бутона старт/пауза при отворена врата. 
код на грешка 'TE'  Грешка в нагряването - Повреда в нагревателя
код на грешка 'CE' Електрическа грешка - повреда на основната печатна платка. Късо съединение в статора.
код на грешка 'LE' Грешка при свързването - кабелната обувка не е свързана. Грешка в сензора на Хол
код на грешка 'AE'  Водно заключване - Изтичане на вода 
код на грешка 'SE'  Сензорна грешка - Повреда в куплунга. Повреда в сензора на Хол. Повреда в основната печатна платка.
код на грешка 'PF' Токов удар - Съдомиялната е била изложена на токов удар. Рестартирайте цикъла.
код на грешка 'DHE’ Грешка във въздушния нагревател - Повреда във въздушиня нагревател. Повреда във вентилатора. Запушен въздуховод.
код на грешка 'CD'  Охлаждане - цикъл на охлаждане 
  (Това е информационен код, а не грешка)
код на грешка 'EHE'  Грешка в нагревателя - Нагревателя е влажен / късо съединение
код на грешка 'ELE' Грешка в нагревателя - Нагревателя е влажен / късо съединение
код на грешка 'BE' Грешка в ремъка - Скъсан ремък. Микрорелето е отворено.
код на грешка 'TE1' Грешка при нагряване - Веригата на нискотемпературния термистор е отворена
код на грешка 'TE2' Грешка при нагряване - Късо съединение в нискотемпературния термистор
код на грешка 'TE3'  Грешка при нагряване - Веригата на високотемпературния термистор е отворена
код на грешка 'TE4' Грешка при нагряване - късо съединение във високо температурния термистор

*Задължителен въпрос