W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG. W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG.

Biblioteka Pomocy

Znajdź materiały informacyjne dotyczące Twojego produktu LG

[TV] Tryb głośności (Smart TV)

Rozwiązywanie problemów

Tryb głośności (Smart TV)

Naciśnij na pilocie Smart i wybierz Ustawienia Dźwięk Tryb głośności

Automatyczna głośność

- Kiedy opcja jest włączona, głośność jest ustawiona automatycznie dla każdego kanału pozwalając na komfortowe odsłuchiwanie dźwięków.

Kontrola głośności

- Jeśli masz wrażenie, że manualna regulacja głośności jest zbyt wysoka lub zbyt niska – zmień to ustawienie i dopasuj do Twoich potrzeb.

*Pytanie wymagane