Skip to Contents
Zamknij

Biblioteka pomocy

Znajdź materiały informacyjne dotyczące Twojego produktu LG

Skorzystaj z wyszukiwarki i dowiedz się więcej o obsłudze i możliwościach produktów LG.

Nie świeci kontrolka na obudowie - TV jest uruchomiony

  • Zasilanie
  • Lampka zasilania się nie swieci
  • Rozwiązywanie problemów
  • Telewizory
  • Ostatnia aktualizacja 25/08/2016


Nie świeci kontrolka na obudowie - TV jest uruchomiony 


Objaw: 


Mimo, że TV jest uruchomiony, żadna kontrolka nie świeci.

W trakcie wyłączania TV pilotem, kontrolka nie reaguje w żaden sposób.


Lokalizacja kontrolki może być różna w zależności od modelu TV (logo na środku, prawy róg itp..).


https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?fileId=Hz7Ep98pRWnoIkELTnJSA&portalId=P1


Rozwiązanie


Non-Smart TV

Uruchom TV i sprawdź ustawienia.


ta funkcja może nie występować we wszystkich modelach.


[Menu] → [SETTINGS] → [OPTION] → [Power Indicator] → [Standby Light] : On


https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?fileId=4WvUVqNcmXTeL2OEUvvtAQ&portalId=P1


Smart TV ‘12~13


[Home] or [Smart]→[SETTINGS] →[OPTION] →[LG Logo Light] →[On] 


https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?fileId=eawsYeC4wumkZUe47nRpQ&portalId=P1https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?fileId=40p5tryxb0qdJ0ObXyX6A&portalId=P1


 


 


 


Opinia o tym artykule

Pyt 1. Jak bardzo zadowolony(-na) jesteś z użyteczności tej informacji?
Pyt 1-1. Dlaczego jesteś niezadowolony(-na) z użyteczności uzyskanych informacji?

Pozostało znaków: 500 / 500