W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG. W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG.

Biblioteka Pomocy

Znajdź materiały informacyjne dotyczące Twojego produktu LG

[TELEWIZOR LG OLED] Wskazówki dźwiękowe są włączane, gdy zmieniam kanał lub głośność za pomocą pilota.

Naprawa

Aby pomóc użytkownikom niedowidzącym w poruszaniu się po menu telewizora, można włączyć funkcję wskazówek dźwiękowych.

Przyczyny i objawy

  • Wskazówki głosowe są włączone.

Spróbuj tego

Czy wskazówki dźwiękowe są włączane podczas obsługi pilota telewizora?

Wyłącz [Wskazówki głosowe] w Ustawieniach.


➔ Jak ustawić [Wskazówki dźwiękowe] w [2022 WebOS22] i [2021 WebOS6.0]

Naciśnij przycisk na pilocie telewizora i wybierz opcje [Wszystkie ustawienia] → [Ogólne] → [Ułatwienia dostępu] → [Wskazówki głosowe]. Naciśnij przycisk ustawieniena pilocie telewizora i wybierz opcje [Wszystkie ustawienia] → [Ogólne] → [Ułatwienia dostępu] → [Wskazówki dźwiękowe].

1. Włącz telewizor i naciśnij przycisk [Ustawienia] na pilocie telewizora. Wybierz opcję [Wszystkie ustawienia] w menu [Ustawienia].

Ekran wprowadzania wszystkich ustawień po naciśnięciu przycisku ustawień na pilocie

2. Wybierz opcję [Ogólne], a następnie [Dostępność].

Ogólne wybieranie ułatwień dostępu

3. Wybierz opcję [Wskazówki głosowe].

wybierz Ochrona dźwięku

4. Ustaw opcję [Włącz funkcję] na Wył.

Wyłącz korzystanie z funkcji

➔ Jak ustawić funkcję [Wskazówki dźwiękowe] w [2020 WebOS 5.0 lub wcześniejszy]

Naciśnij przycisk na pilocie telewizora i wybierz [Wszystkie ustawienia] → [Ułatwienia dostępu] → [Wskazówki dźwiękowe]. Naciśnij przycisk ustawieniena pilocie telewizora i wybierz opcje [Wszystkie ustawienia] → [Ułatwienia dostępu] → [Wskazówki głosowe].

1. Włącz telewizor i naciśnij przycisk [Ustawienia] na pilocie telewizora. Wybierz opcję [Wszystkie ustawienia] w menu [Ustawienia].

2. Wybierz opcję [Wskazówki dźwiękowe] w [Dostępność].

3. Zmień na Włącz na Wyłącz w [Wskazówki dźwiękowe].

Ten przewodnik został stworzony dla wszystkich modeli, więc obrazy lub treści mogą różnić się od Twojego produktu.

*Pytanie wymagane