Помощна библиотека

Тема

 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Цветът на екрана е черно-бял
  Цветът на екрана е черно-бял ПричинаКой изход е избран? Някои модели не поддържат едновременно извеждане. РешениеНастройка → Дисплей → ТВ изход → Проверете изхода в (YPbPr / S-Video).
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Не мога да се свържа с кабелната мрежа
  Не мога да се свържа с кабелната мрежа СимптомСвързване с кабелна мрежа. ПроверкаВръзка с кабелна мрежа: Ако уредът използва DHCP сървър за връзка с мрежата, тяще предостави своя IP адрес, когато свържете LAN.В зависимост отмрежовата среда,...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Няма звук от системата за домашно кино
  Няма звук от системата за домашно кино. СимптомНяма звук от системата за домашно кино Решение※ За да проверите през Тестов режим на високоговорител: Отидетев [Начало-Настройки-Звук-Настройки на високоговорител]※ Проверете чрез тестовия режи...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Черно-бяла или неясна картина
  Симптом Изображението става черно-бяло или е неясно.<SPAN style"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"> ПричинаМоже да има прогресивно сканиране.</SPAN> РешениеАко изображението стане черно-бяло: Натиснете PAUSE бутона за 5сек без да епостав...
 • Document Contents
  Правила
  Свързването е правилно
  РешениеКабелът може да е износен или връзката да е нестабилна. Ако има промяна векрана, когато докосвате кабела, трябва замените кабела. При свързванена кабела, обърнете внимание на съответствието на цвета и формата.- За външн вход① Свърже...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Simple Link не работи
  Simple Link не работи СимптомSimple Link функцията не функционира. Проверка РешениеСвързване① Проверете дали устройството поддържа SIMPLINK функция. [Проверете заобозначение SIMPLINK в горния край на предната част.] ② Проверетедали телевизо...
Вижте повече