Помощна библиотека

Тема

 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Черно-бяла или неясна картина
  Симптом Изображението става черно-бяло или е неясно.<SPAN style"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"> ПричинаМоже да има прогресивно сканиране.</SPAN> РешениеАко изображението стане черно-бяло: Натиснете PAUSE бутона за 5сек без да епостав...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Висикоговорителят поддържа ли Podcasts?
  Висикоговорителят поддържа ли подкастове (podcasts)? Симптом Високоговорителят поддържа ли подкастове (podcasts)? Модели: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M Как да използвам Подкастове не могат да бъдат пряко предаван...
 • Document Contents
  продукта
  Използване на слушалки
  Симптом Свързване на слушалки.<SPAN style"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> Решение① При включване в терминала свържете плътно, докато чуете звук. Ако слушалките не са свързани плътно, няма да излезе звук порадинестабилната връз...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Не мога да възпроизведа записа
  Симптом Записът не се възпроизвежда<SPAN style"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> РешениеЗаредете или сменете батерията, ако е изтощена.Ако батерията сеизтощи, можете да слушате радиото, но не и запис.<SPAN style'FONT-SIZE: 12pt;...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Защо тонколоната пращи?
  Защо тонколоната пращи? Симптом - Пращи по време на възпроизвеждане. - Модели: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M,LAS750M, LAS950M Решение Ако тонколоната се свързва безжично къммрежата: - Това може да се получи,ако тонколоната едалече...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Шум от радиото
  СимптомШум от радиото.<SPAN style"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"> Причина Ако използвате електрически нагревател или мотор в близост до радиото, ще имашум. (Смущения) </SPAN> Решение① Свържете FM антена към входа. ② Разположете я на ...
Вижте повече