Помощна библиотека

Тема

 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Цветът на екрана е черно-бял
  Цветът на екрана е черно-бял ПричинаКой изход е избран? Някои модели не поддържат едновременно извеждане. РешениеНастройка → Дисплей → ТВ изход → Проверете изхода в (YPbPr / S-Video).
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Няма звук от системата за домашно кино
  Няма звук от системата за домашно кино. СимптомНяма звук от системата за домашно кино Решение※ За да проверите през Тестов режим на високоговорител: Отидетев [Начало-Настройки-Звук-Настройки на високоговорител]※ Проверете чрез тестовия режи...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Мога ли да изтрия инсталирано приложение?
  Мога ли да изтрия инсталирано приложение? СимптомИзтриване на инсталирано приложение. РешениеУправлявайки „Моите приложения“, можете да премествате или изтриватеприложенията в менюто.Преместване на приложение.1. Изберете приложение и натисн...
 • Document Contents
  Правила
  Свързването е правилно
  РешениеКабелът може да е износен или връзката да е нестабилна. Ако има промяна векрана, когато докосвате кабела, трябва замените кабела. При свързванена кабела, обърнете внимание на съответствието на цвета и формата.- За външн вход① Свърже...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Не се чува звук от субуфера
  Не се чува звук от Subwoofer СимптомИма звук на soundbar , но няма звук на subwoower.Настройка назвук както от soundbar, така и от subwoofer. Решение1) Ако не излиза звук от subwoofer, проверете следните настройки.2) Свети ли LED индикаторъ...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Не излиза звук от басовия високоговорител (модели след 2014)
  Не излиза звук от басовия високоговорител (модели след 2014) СимптомСаундбарът възпроизвежда звук, но басовият високоговорител не.Настройка на басовия високоговорител. Решение1) Натиснете бутона за намаляване на звука на дистанционното упра...
Вижте повече