• I. Általános feltételek
  Jelen “LG hűtőszekrény ingyenes ajtóátfordítás” szolgáltatás feltételei (Továbbiakban: Feltételek) arra a Végfelhasználóra vonatkoznak, aki Magyarország területén az LG Electronics Magyar Kft. által forgalmazott, jelen szabályzatban meghatározott Termékeket vásárol 2021.02.01. és 2021.07.31. között és a vásárlástól számított 6 hónapon belül igényli a Részt vevő termékek pontban felsorolt készülékek vonatkozásában az “ingyenes ajtóátfordítás” szolgáltatást.

  Ön a Termék megvásárlásával és az ingyenes ajtóátfordítás igénylésével kifejezetten elfogadja, hogy jelen Feltételek az “LG hűtőszekrény ingyenes ajtóátfordítás” kampány keretén belül vásárolt termékekre vonatkoznak.

  Jelen szabályzat elfogadásával az Önre nézve kötelezővé válik és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó jogok kizárólag a Feltételek szerint érvényesíthetők.

  Kampány szervezője:
  A kampány hivatalos szervezője az LG Electronics Magyar Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A., cégjegyzékszám.: 01-09-169580; adószám.: 10790386-2-44, továbbiakban: LGEMK).

  II. Kampány menete
  1) Ön LG hűtőszekrényt vásárol.

  2) A vásárlást követő 6 hónapon belül Önnek igényelnie kell az “ingyenes ajtóátfordítás” szolgáltatást az LGEMK ügyfélszolgálatán keresztül. Az ügyfélszolgálatunk az alábbi elérhetőségen érhető el: https://www.lg.com/hu/tamogatas/chat-email (csevegés/e-mail)

  3) Az igénylés során Önnek a következő adatokat kell megadnia: név, telefonszám, ajtóátfordítás címe, vásárlás dátuma, számlaszáma. Az ajtóátfordítás pontos dátumát kollégánkkal kell egyeztetnie. (Lásd a Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat)

  4) A megbeszélt időpontban Szervizünk munkatársa az ajtót átfordítja.

  III. Kampány időtartama
  1. Vásárlás
  Ön abban az esetben jogosult a kampányban történő részvételre, ha a Terméket 2021. február 01. és 2021. július 31. között vásárolta.

  IV. Ingyenes ajtóátfordítás kampány speciális feltételei
  • Ingyenes ajtóátfordítás szolgáltatás csak egyszeri alkalomra vonatkozik.
  • Az ingyenes ajtóátfordítás kampány nem foglalja magában az ingyenes szállítást. A termékek házhozszállításának megszervezése és annak esetleges költségei a vásárlót terhelik.
  • A Terméknek azon a helyen kell lennie, ahol használva lesz, a kollégáink csak az ajtóátfordítást végzik.
  • Az “ingyenes ajtóátfordítás” szolgáltatás kizárólag a vásárlást követő 6 hónapon belüli időszakban érvényesíthető.

  V. Részt vevő termékek
  Jelen Feltételek az alábbi alulfagyasztós hűtőszekrény modellekre vonatkoznak:
  GBB569MCAMB
  GBB92STABP
  GBB92MCACP
  GBB72MCEFN
  GBB72SADFN
  GBB72MCDFN
  GBF72NSDMN
  GBB72PZDFN
  GBB71PZDFN
  GBF71PZDMN
  GBB72PZEFN
  GBB72PZDMN
  GBB71PZEFN
  GBB72SWEFN
  GBB71PZDMN
  GBB72PZEMN
  GBB72NSEFN

  Dátum: Budapest, 2021. január 29.
  LG Electronics Magyar Kft.

 • Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az LG hűtőszekrény ingyenes ajtóátfordítás szolgáltatáshoz

  Jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az LG hűtőszekrény ingyenes ajtóátfordítás szolgáltatás (Továbbiakban: Szolgáltatás) konkrét adatkezeléséhez készült, így az egyéb jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az LG Electronics Magyar Kft. Általános Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó (http://www.lg.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato).

  1. Kifejezett hozzájárulás: azáltal, hogy a Fogyasztó az ajtóátfordítás szolgáltatást igénybe veszi és kifejezett hozzájárulását adja (az ügyfélszolgálatunk megkeresésével és a Szolgáltatás megrendelésével) ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az LG Electronics Magyar Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-169580, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A; a továbbiakban: Adatkezelő vagy LGEMK) az ajtóátfordítás szolgáltatásban szereplő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából az Általános Adatvédelmi rendelet (2016/679 rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Az Ügyfél kijelenti, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

  2. Adatkezelés célja: az LG hűtőszekrény ingyenes ajtóátforításából adódó jogok és kötelezettségek teljesítése.

  3. Az adatkezelés jogalapja: Ügyfél önkéntes kifejezett hozzájárulása.

  4. A kezelt (feldolgozott) személyes adatok köre: Ügyfél következő személyes adatai kerülnek kezelésre (feldolgozásra): vezetéknév és keresztnév (együttesen: Teljes név), lakcím, telefonszám.

  5. Adatkezelő tevékenysége: a személyes adatok kezelését az LGEMK végzi.

  6. Az adatkezelés időtartama: LGEMK az érintett személy személyes adatait a részvételtől számított legkésőbb 8 év elteltét követően ésszerű határidőn belül törli, kivéve, ha az Ügyfél korábban kérte személyes adatainak törlését.

  7. Kapcsolattartó: Az Ügyfél az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival Adatvédelmi tisztviselőnkhöz, Jung Ryu-hoz, a dpo-eu@lge.com vagy az adatvedelem@lge.com email címen fordulhat.

  8. Ügyfél jogai: Ügyfélt megilleti az Általános Adatvédelmi rendeletben (2016/679 rendelet), és az LGEMK Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt minden jog, így kifejezetten, de nem kizárólagosan kérheti kezelt adatainak megismerését, törlését, zárolását vagy helyesbítését.

  9. Adattovábbítás harmadik felek részére: Az Ügyfelek által megadott adatok az ajtóátfordítást végző alvállalkozó vagy 1. számú mellékletben szereplő szervizpartnerünk kivételével más harmadik félnek nem kerül átadásra, illetve továbbításra.
  Ajtóátfordítást végző alvállalkozó adata:
  • Eckstein Tamás Egyéni vállalkozó (székhelye: 1126 Budapest Fodor utca 5., nyilvántartási szám: 54404535)

  10. Adattovábbítás az EU-n kívülre: Az Ügyfelek által megadott adatok az LG Electronics Incorporation (128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Dél-Korea) és az LG CNS Co Ltd (székhely, LG Sciencepark E13 71 Magokjungang 8-ro Seoul Seoul, 07795 Dél-Korea) részére kerülnek továbbításra.

  Kelt: 2021. január 29.
  LG Electronics Magyar Kft.