• I. Általános feltételek
  Jelen “LG szárítógép ingyenes ajtóátfordítás” szolgáltatás feltételei (Továbbiakban: Feltételek) arra a Végfelhasználóra vonatkoznak, aki Magyarország területén az LG Electronics Magyar Kft. által forgalmazott, jelen szabályzatban meghatározott Termékeket vásárol 2021.02.01. és 2021.07.31. között és a vásárlástól számított 6 hónapon belül igényli a Részt vevő termékek pontban részletezett “ingyenes ajtóátfordítás” szolgáltatást.

  Ön a Termék megvásárlásával és az ingyenes ajtóátfordítás igénylésével kifejezetten elfogadja, hogy jelen Feltételek az “LG szárítógép ingyenes ajtóátfordítás” kampány keretén belül vásárolt termékekre vonatkoznak.

  Jelen szabályzat elfogadásával az Önre nézve kötelezővé válik és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó jogok kizárólag a Feltételek szerint érvényesíthetők.

  Kampány szervezője:
  A kampány hivatalos szervezője az LG Electronics Magyar Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A., cégjegyzékszám.: 01-09-169580; adószám.: 10790386-2-44, továbbiakban: LGEMK).

  II. Kampány menete
  1) Ön LG szárítógépet vásárol.

  2) A vásárlást követő 6 hónapon belül Önnek igényelnie kell az “ingyenes ajóátfordítás” szolgáltatást az LGEMK ügyfélszolgálatán keresztül. Az ügyfélszolgálatunk az alábbi elérhetőségen érhető el: https://www.lg.com/hu/tamogatas/chat-email (csevegés/e-mail)

  3) Az igénylés során Önnek a következő adatokat kell megadnia: név, telefonszám, ajtóátfordítás címe, vásárlás dátuma, számlaszáma. Az ajtóátfordítás pontos dátumát kollégánkkal kell egyeztetnie. (Lásd a Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat)

  4) A megbeszélt időpontban Szervizünk munkatársa az ajót átfordítja.

  III. Kampány időtartama
  1. Vásárlás
  Ön abban az esetben jogosult a kampányban történő részvételre, ha a Terméket 2021. február 01. és 2021. július 31. között vásárolta.

  IV. Ingyenes ajtóátfordítás kampány speciális feltételei
  • Ingyenes ajtóátfordítás szolgáltatás csak egyszeri alkalomra vonatkozik.
  • Az ingyenes ajtóátfordítás kampány nem foglalja magában az ingyenes szállítást. A termékek házhozszállításának megszervezése és annak esetleges költségei a vásárlót terhelik.
  • A Terméknek azon a helyen kell lennie, ahol használva lesz, a kollégáink csak az ajtóátfordítást végzik.
  • Az “ingyenes ajtóátfordítás” szolgáltatás kizárólag a vásárlást követő 6 hónapon belüli időszakban érvényesíthető.

  V. Részt vevő termékek
  Jelen Feltételek az alábbi modellekre vonatkoznak:
  RC90U2AV2W
  RC90V9AV2Q
  RC90V9AV3Q
  RC80V9AV3Q
  RC80U2AV4Q
  RC80U2AV4D
  RC80V9AV4Q
  RC90V5AV6Q

  Dátum: Budapest, 2021. január 29.
  LG Electronics Magyar Kft.

 • Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az LG szárítógép ingyenes ajtóátfordítás szolgáltatáshoz

  Jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az LG szárítógép ingyenes ajtóátfordítás szolgáltatás (Továbbiakban: Szolgáltatás) konkrét adatkezeléséhez készült, így az egyéb jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az LG Electronics Magyar Kft. Általános Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó (http://www.lg.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato).

  1. Kifejezett hozzájárulás: azáltal, hogy a Fogyasztó az ajtóátfordítás szolgáltatást igénybe veszi és kifejezett hozzájárulását adja (az ügyfélszolgálatunk megkeresésével és a Szolgáltatás megrendelésével) ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az LG Electronics Magyar Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-169580, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A; a továbbiakban: Adatkezelő vagy LGEMK) az ajtóátfordítás szolgáltatásban szereplő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából az Általános Adatvédelmi rendelet (2016/679 rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Az Ügyfél kijelenti, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

  2. Adatkezelés célja: az LG szárítógép ingyenes ajtóátfordításából adódó jogok és kötelezettségek teljesítése.

  3. Az adatkezelés jogalapja: Ügyfél önkéntes kifejezett hozzájárulása.

  4. A kezelt (feldolgozott) személyes adatok köre: Ügyfél következő személyes adatai kerülnek kezelésre (feldolgozásra): vezetéknév és keresztnév (együttesen: Teljes név), lakcím, telefonszám.

  5. Adatkezelő tevékenysége: a személyes adatok kezelését az LGEMK végzi.

  6. Az adatkezelés időtartama: LGEMK az érintett személy személyes adatait a részvételtől számított legkésőbb 8 év elteltét követően ésszerű határidőn belül törli, kivéve, ha az Ügyfél korábban kérte személyes adatainak törlését.

  7. Kapcsolattartó: Az Ügyfél az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival Adatvédelmi tisztviselőnkhöz, Jung Ryu-hoz, a dpo-eu@lge.com vagy az adatvedelem@lge.com email címen fordulhat.

  8. Ügyfél jogai: Ügyfélt megilleti az Általános Adatvédelmi rendeletben (2016/679 rendelet), és az LGEMK Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt minden jog, így kifejezetten, de nem kizárólagosan kérheti kezelt adatainak megismerését, törlését, zárolását vagy helyesbítését.

  9. Adattovábbítás harmadik felek részére: Az Ügyfelek által megadott adatok az ajtóátfordítást végző alvállalkozóink vagy az 1. számú mellékletben szereplő szervizpartnerünk kivételével más harmadik félnek nem kerül átadásra, illetve továbbításra.
  Ajtóátfordítást végző alvállalkozók adatai:
  • Sisa Csaba Gábor: Egyéni vállalkozó (székhelye: 1078 Budapest, Hernád utca 21. 1. em. 11 ajtó, nyilvántartási szám: 43701481 adószáma: 67155626-2-42)
  • Bagi Zoltán Egyéni vállalkozó (székhelye: 1162 Budapest, Avarszállás u. 21., nyilvántartási szám: 54905115, adószáma: 56269907-2-42)

  10. Adattovábbítás az EU-n kívülre: Az Ügyfelek által megadott adatok az LG Electronics Incorporation (128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Dél-Korea) és az LG CNS Co Ltd (székhely, LG Sciencepark E13 71 Magokjungang 8-ro Seoul Seoul, 07795 Dél-Korea) részére kerülnek továbbításra.

  Kelt: 2021. január 29.
  LG Electronics Magyar Kft.