• Az LG webáruház üzembehelyezési szolgáltatásai promóciójának működési szabályzata

  A promóció szervezője és lebonyolítója: LG Electronics Magyar Kft. (Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a., cégjegyzékszám: 01-09-169580 adószám: 10790386-2-44; továbbiakban: Szervező).
  A Szervező az LG webáruház (https://www.lg.com/hu/) felületén promóciót indít, melyben az alább meghatározott feltételek szerint a webáruházban történő vásárlást végrehajtó felhasználók vehetnek részt, amennyiben a megrendelt készülék oldalán szerepel az “ingyenes üzembehelyezéssel” felirat.

  A promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes.
  A megvásárolt készülék üzembehelyezése a kiszállítással egyidejűleg történik meg.
  A promóció időtartama 2023. június 1-jétől visszavonásig érvényes.

  1. A promóció menete
  Az LG webáruház (https://www.lg.com/hu/) felületén elérhető “Az LG webáruház üzembehelyezési szolgáltatásai” promócióban minden webáruházban történő vásárló részt vehet a következő feltételekkel:
  1.1 A promóció időtartamában, ha az LG webáruház felületén sikeres vásárlást hajt végre, a termék kiszállítása során igénybe veheti az alábbi díjmentes szolgáltatásokat:

  Hűtőszekrény
  Szolgáltatások:
  • Az üzembe helyezési szolgáltatás tartalmazza a termék kicsomagolását, telepítését, közüzemi hálózatra történő csatlakoztatását (víz, áram), rögzítőelemek eltávolítását, vízszintbe állítását.
  • Csomagolóanyag eltávolítása, elszállítása valamint igény szerint a nyitási oldal megfordítása is a szolgáltatás része, amennyiben ez a vásárolt hűtőszekrény esetében lehetséges
  .• A közüzemi hálózatra csatlakozáshoz szükséges kiállásokat, csatlakozásokat a Résztvevőnek szükséges kialakítani. Ez nem része a szolgáltatásnak.

  Feltételek:
  • A termék elhelyezése függ a megfelelően kialakított villamos- és vízhálózattól (amennyiben a termék rendelkezik vízellátó rendszerrel), valamint a termék hálózati kábelének és vízvezetékének hosszától.
  • Duplaajtós és négyajtós hűtőszekrények esetében kiszállítás előtt szükséges ismerni a telepítés helyszínének méreteit (ajtónyilások, folyosók, lépcsőházak stb.)

  Mosógép, Mosó-szárítógép, Mosogatógép
  Szolgáltatások:
  • Az üzembe helyezési szolgáltatás tartalmazza a termék kicsomagolását, telepítését, közüzemi hálózatra történő csatlakoztatását (víz, áram), rögzítőelemek eltávolítását, vízszintbe állítását.
  • Csomagolóanyag eltávolítása, elszállítása, valamint igény szerint a nyitási oldal megfordítása is a szolgáltatás része a szárítógépekre (mosógépre, mosó-szárítógépre és mosogatógépre a szolgáltatás nem vehető igénybe), amennyiben ez a vásárolt készülék esetében lehetséges.
  • A közüzemi hálózatra csatlakozáshoz szükséges kiállásokat, csatlakozásokat a Résztvevőnek szükséges kialakítania. Ez nem része a szolgáltatásnak.

  Feltételek:
  • A termék elhelyezése függ a megfelelően kialakított villamos- és vízhálózattól (amennyiben a termék rendelkezik vízellátó rendszerrel), valamint a termék hálózati kábelének és vízvezetékének hosszától.

  1.2 A promóció keretében biztosított szolgáltatás kizárólag a megvásárolt termék kiszállításának napján vehető igénybe.

  2. Részvételi feltételek
  2.1. A promócióban az a személy vehet részt (továbbiakban: Résztvevő), aki:
     2.1.1. A 18. életévét betöltötte, cselekvőképes magyar állampolgár és rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyi igazolvánnyal;
     2.1.2. A promóció időtartama alatt
     2.1.3. A Szabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadja a 2.2. pont szerint.
  2.2. A Résztvevő a promócióban történő részvétellel, egyidejűleg elismeri, hogy a jelen Szabályzatban rögzített feltételeket feltétel nélkül, maradéktalanul elfogadja.

  3. Adatvédelem
  3.1. Csak úgy, mint a promócióban való részvétel, az adatszolgáltatás is önkéntes. Az Adatok kezelését és feldolgozását a Szervező, az általános adatvédelmi tájékoztatójában (http://www.lg.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato) valamint az LG webáruház működéséhez kapcsolódó Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatóban (https://www.lg.com/hu/kiegeszito-adatvedelmi-tajekoztato-az-online-markabolt-hasznalatahoz) foglaltaknak megfelelően végzi.

  4. Általános rendelkezések
  4.1. A részvételi feltételeket tartalmazó Szabályzatot a Szervező az https://www.lg.com/hu/ weboldalon teszi közzé. A Szervező biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét a promóció időtartama alatt.
  4.2. A szolgáltatás sem egészben, sem részben nem átruházható és készpénzre vagy egyéb kedvezményre nem váltható át, arra kizárólag a Szabályzatban foglalt feltételeket teljesítő és azoknak maradéktalan megfelelő Résztvevő jogosult.
  4.3. A promóció során előforduló téves adatszolgáltatásért, hiányosságokért sem a Szervező, sem a promócióban részt vevő egyéb harmadik személyek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak.
  4.4. Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót bármikor megváltoztassa, vagy megszüntesse. A jelen Szabályzat módosításait, illetve a promóció esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az https://www.lg.com/hu/ weboldalon. A Résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 • Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az LG webáruház üzembehelyezési szolgáltatásához

  Jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az LG webáruház üzembehelyezési szolgáltatásához (Továbbiakban: Szolgáltatás) konkrét adatkezeléséhez készült, így az egyéb jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az LG Electronics Magyar Kft. Általános Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó (https://www.lg.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato).

  1. Kifejezett hozzájárulás: azáltal, hogy a Résztvevő az üzembehelyezési szolgáltatást igénybe veszi és kifejezett hozzájárulását adja (a Szolgáltatás online vagy telefonon történő megrendelésével) ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az LG Electronics Magyar Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-169580, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A; a továbbiakban: Adatkezelő vagy LGEMK) az üzembehelyezési szolgáltatásban szereplő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából az Általános Adatvédelmi rendelet (2016/679 rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A Résztvevő kijelenti, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

  2. Adatkezelés célja: az LG webáruház üzembehelyezési szolgáltatásból adódó jogok és kötelezettségek teljesítése.

  3. Az adatkezelés jogalapja: Résztvevő önkéntes kifejezett hozzájárulása.

  4. A kezelt (feldolgozott) személyes adatok köre: Résztvevő következő személyes adatai kerülnek kezelésre (feldolgozásra): vezetéknév és keresztnév (együttesen: Teljes név), lakcím, telefonszám, e-mail.

  5. Adatkezelő tevékenysége: a személyes adatok kezelését az LGEMK végzi.

  6. Az adatkezelés időtartama: LGEMK az érintett személy személyes adatait a részvételtől számított legkésőbb 1 év elteltét követően ésszerű határidőn belül törli, kivéve, ha a Résztvevő korábban kérte személyes adatainak törlését.

  7. Kapcsolattartó: A Résztvevő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival Adatvédelmi tisztviselőnkhöz, a dpo-eu@lge.com vagy az adatvedelem@lge.com email címen fordulhat.

  8. Résztvevő jogai: a Résztvevőt megilleti az Általános Adatvédelmi rendeletben (2016/679 rendelet), és az LGEMK Általános Adatvédelmi Tájékozatóban foglalt minden jog, így kifejezetten, de nem kizárólagosan kérheti kezelt adatainak megismerését, törlését, zárolását vagy helyesbítését.

  9. Adattovábbítás harmadik felek részére: Az Ügyfelek által megadott adatok a szolgáltatást végző szervizpartnerünk kivételével más harmadik félnek nem kerülnek átadásra, illetve továbbításra.
  Az üzembehelyezést végző partnerünk adatai:
  Schenker Kft. (Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Prologis Park Budapest-Sziget, Leshegy utca 30., Cégjegyzékszám: 13-09-173114, Adószám: 10966925-2-44), valamint az általa igénybe vett közreműködő kivételével harmadik félnek nem kerülnek átadásra, illetve továbbításra.

  10. Adattovábbítás az EU-n kívülre: Az Ügyfelek által megadott adatok az LG Electronics Incorporation (128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Dél-Korea) és az LG CNS (székhely, LG Sciencepark E13 71 Magokjungang 8-ro Seoul Seoul, 07795 Dél-Korea) részére kerülnek továbbításra.

  Kelt: 2023. június 1.
  LG Electronics Magyar Kft.