Skip to Contents Skip to Accessibility Help
Innovation for a better planet - LG's commitment to creating a more sustainable future | More at LG MAGAZINE Innovation for a better planet - LG's commitment to creating a more sustainable future | More at LG MAGAZINE

LG arbetar hårt för att se till att våra produkter bidrar till en mer hållbar värld.


På LG arbetar vi hela tiden för en mer hållbar värld. Tack vare att vi minskar miljöpåverkan från våra produkter och tänker ansvarsfullt och miljövänligt genom hela produktionen, behöver du inte välja mellan att leva smart eller leva hållbart. 

För att uppnå det här har vi satt upp ett antal åtaganden och mål så att vi tillsammans kan skapa en bättre framtid för vår planet. 

Dela med dina vänner


Smart icon | More at LG MAGAZINE

Främja en intelligent livsstil

Vi strävar efter att hjälpa dig att kunna leva både sunt och uppkopplat genom att lansera spjutspetsprodukter med fokus på miljön. Vi kommer även att utveckla initiativ som sätter planetens välbefinnande i främsta rummet, så som förnybar energi och elfordon.

A family enjoys the stunning forest in the sun - that's our hope for the future as we work towards a more sustainable world | More at LG MAGAZINE
A solar panel set up, with blue sky in the background. LG are working towards a more solar, and sustainable, future | More at LG MAGAZINE

Environmentally friendly icon | More at LG MAGAZINE

Noll koldioxidavtryck och cirkulär ekonomi

Vi strävar efter att producera mer miljömedvetna produkter med en minskad miljöpåverkan.  För att uppnå detta ambitiösa mål kommer vi att minska och neutralisera våra koldioxidutsläpp från vår tillverkningsprocess, såväl som att öka användningen av förnybar energi. 

Vi planerar även att främja en cirkulär ekonomi för att öka produktiviteten från våra naturliga resurser, genom att återvinna avfall från tillverkningsprocessen och samla e-avfall för rätt återvinning efter användning.

Happy home icon | More at LG MAGAZINE

Skapa ett bättre samhälle

Allt börjar inifrån. På LG planerar vi att leva som vi lär genom att bevara ett hållbart affärsekosystem; från en miljövänlig leverantörskedja till en rättvis och säker arbetsplats för alla medarbetare och slutligen främjande av ett mer öppet samhälle; vi vill vara en ledande stödaktör för samhällen över hela världen.

A group of colleagues look over some documents together, surrounded be greenery and clean air. That's our hope for the future as we work towards a more sustainable world | More at LG MAGAZINE
Vår gröna produktstrategi

LG's sustainability commitments - we aim to create a green and environmentally-friendly future | More at LG MAGAZINE

Minska resursförbrukningen: 

Minska produktvolym och -vikt, och använda återvunna material

LG's sustainability commitments - we aim to create a green and environmentally-friendly future | More at LG MAGAZINE

Öka återvinningsbarheten: 

Öka användningen av återvinningsbara material och förbättra vår design för enkelt nedmontage

LG's sustainability commitments - we aim to create a green and environmentally-friendly future | More at LG MAGAZINE

Ersätta farliga ämnen: 

Minska användningen av farliga kemiska ämnen

LG's sustainability commitments - we aim to create a green and environmentally-friendly future | More at LG MAGAZINE

Förbättra hemmiljön: 

Minska produktoljud och -vibrationer och negativ miljöpåverkan i vår livsmiljö

LG's sustainability commitments - we aim to create a green and environmentally-friendly future | More at LG MAGAZINE

Öka energieffektiviteten: 

Minska energiförbrukning och standby-el

LG's sustainability commitments - we aim to create a green and environmentally-friendly future | More at LG MAGAZINE

Minska koldioxidutsläppen: 

Minska utsläppen via produktlivscykeln


Våra nyckelmål – för en bättre planet idag och imorgon

Zero carbon icon | More at LG MAGAZINE

Koldioxidneutrala i driften senast 2030


Peace icon | More at LG MAGAZINE

Etablera frivilliga program i alla länder där LG är verksamma senast 2030


Circular economy icon | More at LG MAGAZINE

95 % återvinning för avfall från produktionsanläggningar senast 2030
The all new LG New Bottom Freezer with Ultimate Freshness | More at LG MAGAZINE

LG New Bottom Freezer med Ultimate Freshness

Splitternya Bottom Freezer håller din mat färsk längre med en jämn och snabbare kylning – överallt, varje gång. 

Den ger även en energibesparing på upp till 32 % tack vare Inverter Linear Compressor – jämfört med konventionella kompressorkylskåp.

 

Läs mer

LG Styler

LG Styler ser till att dina kläder är fräscha, rena och redo att använda vid alla tillfällen samtidigt som den sparar dig tiden du annars hade behövt lägga på att lämna in dina kläder och tvätta dem med kemiska processer.

Läs mer
The all-new LG Styler | LG MAGAZINE


Relaterade artiklar