Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[G4] Có điện thoại của tôi có một bộ đếm bước?

Hoạt động

 

 

 

image What is LG Health?

 

          Hãy LG Health giúp bạn kiểm tra bài tập của bạn và giữ cho bạn phù hợp. Bạn có thể kiểm tra số lượng các bước, lượng calo bị đốt cháy, và khoảng cách.

 

 

image How to use

            1. Tới Apps trên màn hình Home và chạy LG Health.

             2. Trượt sang trái để xem Board thông minh. Bạn sẽ tìm thấy LG Health.

             3. Trên màn hình đầu tiên, đọc qua các hướng dẫn và nhập hồ sơ của bạn.

             4. Kiểm tra lưu ý sức khỏe hàng ngày của bạn để xem bạn tập thể dục trong ngày (bước, calo, khoảng cách).

 

                image

 

                imageimageimage

 

                imageimage

 


image Caution
Tính năng này chỉ có thể được sử dụng để thuận tiện của người dùng. Đối với một tư vấn y tế, vui lòng tìm kiếm một bác sĩ.

 

*Câu hỏi bắt buộc