• I. Általános feltételek
  Jelen “LG Gallery Design OLED TV Prémium Felszerelés” szolgáltatás feltételei (Továbbiakban: Feltételek) arra a Végfelhasználóra vonatkoznak, aki Magyarország területén az LG Electronics Magyar Kft. által forgalmazott, jelen szabályzatban meghatározott Termékeket vásárol Euronics-tól, Edigitaltól, az eMAG-tól vagy a SELEX-M Kft.-től 2021.06.18. és 2021.09.30. között vagy a MediaMarkt-tól 2021.07.07. és 2021.09.30. között és a vásárlástól számított 14 napon belül igényli a Részt vevő termékek pontban felsorolt készülékek vonatkozásában az “LG Gallery Design OLED TV Prémium Felszerelés” szolgáltatást (Továbbiakban: Szolgáltatás).

  Ön a Termék megvásárlásával és a prémium felszerelés igénylésével kifejezetten elfogadja, hogy jelen Feltételek az “LG Gallery Design OLED TV Prémium Felszerelés” kampány keretén belül vásárolt termékekre vonatkoznak.

  Jelen szabályzat elfogadásával az Önre nézve kötelezővé válik és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó jogok kizárólag a Feltételek szerint érvényesíthetők.

  Kampány szervezője: A kampány hivatalos szervezője az LG Electronics Magyar Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A., cégjegyzékszám: 01-09-169580; adószám.: 10790386-2-44, továbbiakban: LGEMK).

  II. Kampány menete
     1) Ön LG Gallery Design OLED TV-t (továbbiakban: Termék) vásárol, az alábbi partnerek egyikénél: Edigital, Euronics, eMAG, MediaMarkt, SELEX-M Kft.
     2) A vásárlást követő 14 napon belül Önnek igényelnie kell a Szolgáltatást az LGEMK ügyfélszolgálatán keresztül. Az ügyfélszolgálatunk az alábbi elérhetőségen érhető el: https://www.lg.com/hu/tamogatas/chat-email (csevegés/e-mail) 06-1-54-54-054 (telefon, hétfőtől - péntekig, 8 - 18 óráig, szombaton: 9 - 17 óráig)
     3) Az igénylés során Önnek a következő adatokat kell megadnia: név, telefonszám, telepítés címe, vásárlás dátuma és helye, vásárolt modell, vásárlást igazoló számla száma. Ezeket az adatokat Ügyfélszolgálatunk továbbítja a telepítést végző TMX Mobile Solution Szerviz Kft.-nek, akik egyeztetik Önnel a telepítés pontos időpontját.
     4) A megbeszélt időpontban a TMX Mobile Solution Szerviz Kft. munkatársa(i) elvégzik a telepítést.

  III. Kampány időtartama
  1. Vásárlás
  Ön abban az esetben jogosult a kampányban történő részvételre, ha a Terméket az Euronics-tól, Edigitaltól, az eMAG-tól vagy a SELEX-M Kft.-től 2021.06.18. és 2021.09.30. között vagy a MediaMarkt-tól 2021.07.07. és 2021.09.30. között vásárolta.

  IV. Prémium felszerelés kampány speciális feltételei
     • A Szolgáltatás csak egyszeri alkalomra vonatkozik.
     • A Szolgáltatás nem foglalja magába az ingyenes szállítást. A termékek házhozszállításának megszervezése és annak esetleges költségei a vásárlót terhelik.
     • A Terméket a TMX Mobile Solution Szerviz Kft. munkatársa(i) az Ön által kijelölt és a szakértő(k) által szintén alkalmasnak ítélt falfelületre egyszeri alkalommal felszerelik. Gipszkarton falazatra rögzíthető súly maximum 15 kg lehet. Előfordulhat, hogy a telepítési környezet függvényében egy vékony rés lehet a TV és a fal között. A szolgáltatást a szakértő megtagadhatja abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy az adott falfelületre a biztonságos rögzítés nem megoldható, illetve, ha a falfelületben a telepítés során előreláthatólag komolyabb kár keletkezne.
     • A Szolgáltatás az alábbiakra terjed ki:
        1. a termék kicsomagolása, telepítése (a gyárilag tartozék konzol falra való-, illetve a termék konzolra való rögzítése), vízszintbe állítása;
        2. a telepítési munkálatok befejezését követően a keletkezett szennyezés felporszívózása, felesleges csomagoló anyagok elszállítása;
        3. a készülék internetre és set-top-box-hoz történő csatlakoztatása, általános ismertetés az eszköz helyes működtetéséről.
     • A kábelek telepítési környezettől függően láthatóak lehetnek, az elrejtésük, a kábelcsatorna (vésés, stb.) kiépítése illetve az esetlegesen adódó egyéb felújítási munkálatok (faljavítás, festés, stb.) külön munkának tekintendők, amelyek nem részei az Szolgáltatásnak.
     • A TV-készülék szakértő általi beállításának feltétele a vezeték nélküli internet és a kábel TV elérhetősége a telepítés helyszínén és időpontjában, valamint a jelszóval védett hálózat jelszavának ismerete.
     • Az Szolgáltatás kizárólag a vásárlást követő 14 napon belüli időszakban érvényesíthető.

  V. Részt vevő termékek
  Jelen Feltételek az alábbi LG Gallery OLED televízió modellekre vonatkoznak:
  OLED55GX
  OLED65GX
  OLED77GX
  OLED55G1
  OLED65G1
  OLED77G1

  Dátum: Budapest, 2021. május 26.
  LG Electronics Magyar Kft.

 • Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az “LG Gallery Design OLED TV Prémium Felszerelés” szolgáltatáshoz

  Jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az “LG Gallery Design OLED TV Prémium Felszerelés” szolgáltatás (Továbbiakban: Szolgáltatás) konkrét adatkezeléséhez készült, így az egyéb jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az LG Electronics Magyar Kft. Általános Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó (http://www.lg.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato).

  1. Kifejezett hozzájárulás: azáltal, hogy a Fogyasztó az prémium felszerelés szolgáltatást igénybe veszi és kifejezett hozzájárulását adja (az ügyfélszolgálatunk megkeresésével és a Szolgáltatás megrendelésével) ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az LG Electronics Magyar Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-169580, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A; a továbbiakban: Adatkezelő vagy LGEMK) a prémium felszerelés szolgáltatásban szereplő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából az Általános Adatvédelmi rendelet (2016/679 rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Az Ügyfél kijelenti, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

  2. Adatkezelés célja: a Szolgáltatásból adódó jogok és kötelezettségek teljesítése.

  3. Az adatkezelés jogalapja: Ügyfél önkéntes kifejezett hozzájárulása és részvétele.

  4. A kezelt (feldolgozott) személyes adatok köre: Ügyfél következő személyes adatai kerülnek kezelésre (feldolgozásra): vezetéknév és keresztnév (együttesen: Teljes név), lakcím, telefonszám és e-mail cím, számla adatai, vásárolt termék azonosító adatai.

  5. Adatkezelő tevékenysége: a személyes adatok kezelését az LGEMK végzi.

  6. Az adatkezelés időtartama: LGEMK az érintett személy személyes adatait a részvételtől számított észszerű határidőn belül törli, de legkésőbb 5 év elteltét követően, kivéve, ha az Ügyfél korábban kérte személyes adatainak törlését.

  7. Kapcsolattartó: Az Ügyfél az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival Adatvédelmi tisztviselőnkhöz, Jung Ryu-hoz, a dpo-eu@lge.com vagy az adatvedelem@lge.com email címen fordulhat.

  8. Ügyfél jogai: Ügyfélt megilleti az Általános Adatvédelmi rendeletben (2016/679 rendelet), és az LGEMK Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt minden jog, így kifejezetten, de nem kizárólagosan kérheti kezelt adatainak megismerését, törlését, zárolását vagy helyesbítését.

  9. Adattovábbítás harmadik felek részére: Az Ügyfelek által megadott adatok a Szolgáltatást végző alvállalkozó kivételével más harmadik félnek nem kerülnek átadásra, illetve továbbításra.
  A prémium felszerelést végző alvállalkozó adata: TMX Mobile Solution Szerviz Kft. (Székhelye: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 2/b, Cégjegyzékszám: 13 09 144550)

  10. Adattovábbítás az EU-n kívülre: Az Ügyfelek által megadott adatok az LG Electronics Incorporation (128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Dél-Korea) és az LG CNS Co Ltd (székhely, LG Sciencepark E13 71 Magokjungang 8-ro Seoul Seoul, 07795 Dél-Korea) részére kerülnek továbbításra.

  Kelt: 2021. május 26.
  LG Electronics Magyar Kft.