LG DUALCOOL Premium Soft Air | DualVane | kW Manager | ThinQ | Ogrzewanie | H09S1P | 2,5kW

H09S1P

LG DUALCOOL Premium Soft Air | DualVane | kW Manager | ThinQ | Ogrzewanie | H09S1P | 2,5kW

Przód

Nowość 2024 - klimatyzatory pokojowe LG

Nowe klimatyzatory do domu od LG

Komfortowy i delikatny nawiew

Soft Air

Delikatny nawiew dostosowany do Twoich potrzeb.

Funkcja Soft Air dostosowuje kierunek przepływu powietrza, dzięki czemu można cieszyć się większym komfortem chłodzenia. Ustaw własny i spersonalizowany zakres nawiewu oraz temperaturę.

*Această funcție se aplică doar în modul de Răcire/Ventilator. (În modul de Ventilator, doar viteza aerului poate fi controlată.)

*Temperatura aerului poate fi controlată folosind telecomanda sau aplicația ThinQ.

*Setarea temperaturii camerei poate fi controlată doar prin intermediul aplicației ThinQ.

*Această caracteristică este disponibilă când temperatura interioară este sub 28℃.

*Organizacja TÜV potwierdziła 70% wzrost komfortu cieplnego w trybie Soft Air w porównaniu do poprzedniego modelu klimatyzatora.

*Instytucja testująca: TÜV Rheinland Świadectwo testów,

*Lokalizacja testów: LG residential environment test facility, 27.0㎡ (powierzchnia), 64.8㎥ (objętość)

*Data testu: Grudzień 2023 r.

*Model testowy: S3-M121L1C0, SW09BAJWAN (SW09AJAU)

*Warunki testu: Wewnątrz 30±0.3˚C RH 60±5%, Na zewnątrz 30±0.3˚C RH 60±5%

*Metoda testowa: Pomiar temperatury, prędkość powietrza i obliczenie komfortu cieplnego w określonym obszarze po 1 godzinie pracy w trybie Soft Air.

Obszar pomiaru: 0 do 4,8 m odległości od produktu (co 1,2 m), wysokość 0,6 m, 1,1 m (wysokość osoby siedzącej)

Obliczanie komfortu termicznego (równanie ISO 7730 PMV): Zastosowano temperaturę, wilgotność, prędkośc powietrza, temperaturę promieniowania (wartości zmierzone), izolację odzieży (0,5clo: odzież letnia), tempo metabolizmu (1MET: pozycja siedząca).

*Wyniki testu:

Zaobserwowano, że tryb Soft Air w modelu S3-M121L1C0 zapewnia komfort cieplny na całym obszarze. (PMV: -0,14 ~ 0,28, zanurzenie: 2,6 ~ 8,5%)

Zaobserwowano, że tryb Comfort w modelu SW09BAJWAN (SW09AJAU) zapewnia komfort termiczny w niektórych obszarach. (PMV: -1,73 ~ 0,21, PPD: 7,0 ~ 33,8%)

- Poziom komfortu cieplnego 7 stopni, -3: zimno, -2: chłodno, -1: lekko chłodno, 0: neutralnie, +1: lekko ciepło, +2: ciepło, +3: gorąco

- Zakres komfortu cieplnego: -0,5 < PMV < +0,5, PPD <10% (norma referencyjna: ISO7730(2005) Ergonomia środowiska termicznego)

*Raport z testu nr: KR238S9L 001

*Rzeczywiste środowisko użytkowania może różnić się od wyników pomiarów laboratoryjnych.

Dual Vane

Dopasowany kierunek nawiewu, komfort przy każdej temperaturze.

Zapewniając idealny komfort o każdej porze roku, nie jedna, ale dwie łopatki rozprowadzają strumień powietrza w górę lub w dół, dalej i szybciej.
Kontrola wilgotności powietrza

Zapewnij sobie komfortową wilgotność powietrza

Dopasuj poziom wilgotności powietrza do Twoich potrzeb. Funkcja kontroli wilgotności monitoruje poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu, aby utrzymać nawiew na odpowiednim poziomie dla osiągnięcia pożądanej temperatury.

Po włączeniu trybu kontroli wilgotności powietrza, urządzenie wykrywa wilgotność względną w pomieszczeniu i utrzymuje optymalny poziom wilgotności zgodnie z żądaną temperaturą.

*Przepływ powietrza zmienia się automatycznie w zależności od środowiska pracy.
*Z tej funkcji można korzystać za pomocą pilota do zdalnego sterowania i aplikacji LG ThinQ.
*Za pomocą tej funkcji można tylko dopasować temperaturę (wilgotność jest kontrolowana automatycznie).

Oznaczenie "EO" jest zaznaczone na panelu klimatyzacji, na którym jest włączony kW Menedżer.

Inteligentne oszczędzanie energii

Aktywna kontrola zużycia energii w zasięgu ręki

Łatwe zarządzanie poborem energii elektrycznej dzięki planowanej, aktywnej kontroli energii. Przejmij pełną kontrolę nad klimatyzacją pomieszczeń w Twoim domu i ustaw maksymalne limity zużycia energii.

Energia pobierana przez klimatyzator może być wykorzystywana w ramach wstępnie określonej wartości docelowej.

*Ta funkcja może się różnić w zależności od produktu i kraju.

*Podczas ustawionego okresu, nagromadzona energia elektryczna jest monitorowana i wykonywane są operacje ograniczające jej zużycie przez pozostały okres.

*Jeśli dzienne zużycie energii elektrycznej przekroczy wartośc docelową dla ustawionego okresu, pozostałe zużycie zostanie automatycznie przeliczone w celu utrzymania wartości docelowej.

*Ta funkcja jest dostępna tylko za pośrednictwem inteligentnej aplikacji LG ThinQ™.

*Jeśli całkowite zużycie energii elektrycznej w ustawionym okresie przekroczy wartość docelową, funkcja kW Menedżer zostanie wyłączona, a urządzenie powróci do ogólnego trybu pracy. Zostaniesz o tym powiadomiony przez aplikację LG ThinQ™.

Czujnik wykrywania obecności

Redukcja zużycia energii dzięki funkcji wykrywania ludzi.

Automatyczne sterowanie przepływem powietrza za pomocą czujnika wykrywania obecności ludzi zapewnia utrzymanie komfortu przy jednoczesnym oszczędzaniu energii.

*Tę funkcję można włączyć/wyłączyć za pomocą pilota zdalnego sterowania lub aplikacji LG ThinQ. Czujnik wykrywania ludzi aktywuje tylko tryby chłodzenia i ogrzewania. W zależności od warunków użytkowania zasięg wykrywania obecności człowieka może zostać skrócony.
*Czas wykrywania nieobecności człowieka mozna ustawić w przedziale od 20 do 120 minut za pomocą aplikacji LG ThinQ (domyślnie 20 minut). W zależności od warunków użytkowania zasięg działania czujnika może ulec skróceniu.
Wykrywanie otwartego okna

Zapobieganie utratom energii dzięki funkcji wykrywania otwartego okna

Nie przejmuj się stale włączonym klimatyzatorem w domu, który przejdzie w tryb oszczędzania energii, gdy tylko wykryje otwarte okna. Funkcja wykywania otwartego okna rozpoznaje zmiany temperatury w pomieszczeniu i klimatyzator przełącza się na tryb energooszczędny.
*Funkcja jest możliwa do uruchomienia tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do aplikacji LG ThinQ. Przy początkowym uruchomieniu funkcja nie jest dostępna.
*Funkcja wykrywania otwartego okna jest dostępna tylko w trybach chłodzenia i ogrzewania.
*Domyślny czas działania trybu oszczędzania energii wynosi 10 minut i można go ustawić na 60 minut za pomocą aplikacji LG ThinQ.
Smart Air Care

Inteligentne i świadome życie zaczyna sie od LG ThinQ

Zarządzaj swoim urządzeniem i orzymuj najnowsze powiadomienie w wygodnej aplikacji LG ThinQ™.

Klimatyzator i smartfon z włączoną aplikacją LG ThinQ™. Wokół telefonu wyświetlane są ikony przedstawiające funkcje ThinQ.

*Nazwa LG SmartThinQ została zmieniona na LG ThinQ.

 

*Inteligentne funkcje i asysten głosowy moga się różnić w zależności od kraju i modelu. Dostępność usług można sprawdzić u lokalnego sprzedawcy lub w fimie LG.

 

*Google i Google Home są znakami towarowymi Google LLC.

 

*Amazon, Alexa, Echo i wszystkie powiązane logotypy i znaki ruchome są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów zależnych.

 

*Inteligentny głośnik z obsługą głosową nie wchodzi w skład zestawu.

Freeze Cleaning

Utrzymuj wnętrze urządzenia w nieskazitelnej czystości

Czyszczenie trudno dostępnych miejsc wewnątrz klimatyzatora jest łatwe dzięki trybowi Freeze Cleaning1). Woda z rozmrożonego wymiennika zmywa kurz i zanieczyszczenia powodujące nieprzyjemny zapach, redukując szkodliwe bakterie i pozostawiając czysty wymiennik jednostki wewnętrznej.

Grafika przedstawia proces czyszczenia wnętrza klimatyzatora za pomoca funkcji Freeze Cleaning. (zamrożenie, zmycie i suszenie)

Odkryj system Air Care w LG DUALCOOL

*Zdjęcie produktu służy wyłącznie celom ilustracyjnym i może się różnić od rzeczywistego produktu.

 

1) TÜV Rheinland Korea potwierdza, że tryb zamrażania parownika klimatyzatorów LG zmniejsza ilość bakterii w oparciu o wyniki testów w proponowanych warunkach testowych. Raport nr KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG

Ten wynik testu uzyskał raport z badań i wskaźnik redukcji Pseudomonas aeruginosa 99.0% z uznanego na całym świecie laboratorium, który może się różnić w zależności od rzeczywistego środowiska.

Instytucja przeprowadzająca testy : TÜV Rheinland

Okres badania : Kwiecień-Maj 2023

Model testowy : SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

Bakterie testowe : Potwierdzona redukcja do 99.0% bakterii “Pseudomonas aeruginosa”

Ta funkcja może być obsługiwana tylko przez aplikację LG ThinQ.

W zależności od środowiska, czas działania trybu zamrażania może wynosić do 65 minut.

Klimatyzator jest pokazany z filtrami unoszącymi się powyżej, aby pokazać filtr antyalergiczny zainstalowany wewnątrz. Wewnątrz urządzenia znajduje się cały zielony filtr antyalergiczny z uwięzionymi w nim roztoczami kurzu. Logo Allergy Filter znajduje się w lewym dolnym rogu.

2) Gdy klimatyztaor jest wyłączany, funkcja autotomatycznego oczyszczania działa automatycznie. W trybie automatycznego oczyszczania klimatyzator działa jeszcze przez pewien czas w trybie wentylacji, aby usunąć pozostałą wilgoć z wymiennika ciepła. Tryb automatycznego oczyszczania jest aktywowany w momencie zatrzymania pracy. Za pomocą aplikacji LG ThinQ można ustawić siłę nawiewu i dostosować prędkość suszenia. Warunki suszenia wewnętrznego urządzenia mogą się różnić w zależności od temperatury lub poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

 

3) Organizacja TÜV Rheinland potwierdziła, że Plasmaster™Ionizer++ usuwa aż do 99.9% przylegających bakterii (Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa) w pomieszczeniu testowym o kubaturze 30 m³. Testiowanym modelm był SW09BAJWAN. Test nie mierzył skuteczności usuwania bakterii w klimatyzatorze, a skuteczność usuwania bakterii może róznić się od rzeczywistych warunków użytkowania.

Klimatyzator jest pokazany z filtrami unoszącymi się powyżej, aby pokazać filtr antyalergiczny zainstalowany wewnątrz. Wewnątrz urządzenia znajduje się cały zielony filtr antyalergiczny z uwięzionymi w nim roztoczami kurzu. Logo Allergy Filter znajduje się w lewym dolnym rogu.

4) Organizacja Intertek potwierdziła, że Plasmaster™Ionizer++ usuwa aż do 99.9% przylegających bakterii (Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa) w pomieszczeniu testowym o kubaturze 30 m³. Testowanym modelem był SW09BAJWAN. Test nie mierzył skuteczności usuwania bakterii w urządzeniu, a skuteczność usuwania bakterii może różnić się od rzeczywistych warunków użytkowania.

 

5) Filtr antyalergiczny z certyfikatem BAF usuwa substancje powodujące alergie, takie jak roztocza kurzu domowego, unoszące się w powietrzu.

 

[Certyfikat BAF] Instytucja certyfikująca: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK) Kategoria certyfikacji: W celu zmniejszenia narażenia na alergeny roztoczy kurzu domowego Czynniki wyzwalające: grzyby, roztocza kurzu domowego, pleśń; Licencja nr: 397 Ważna do: 31.12.2024

Zaawansowany komfort dzięki technologii sprężarki DUAL Inverter Compressor™

Kluczowe parametry

 • Typ urządzenia

  Naścienna

 • Maks. moc chłodzenia (W)

  4 000

 • Maks. moc grzewcza (W)

  5 500

 • Znamionowe/minimalne zużycie energii do chłodzenia (W)

  510 / 160

 • ThinQ (Wi-Fi)

  Tak

 • Jonizator

  Tak

Wszystkie specyfikacje

CHŁODZENIE

 • 4 kierunki sterowania nawiewem

  Góra-dół/lewo-prawo

 • Kontrola kierunku przepływu powietrza (lewa i prawa)

  Tak

 • Kontrola kierunku przepływu powietrza (góra i dół)

  Tak (6 stopni)

 • Comfort Air

  Tak

 • Szybkie chłodzenie

  Tak

 • Prędkość wentylatora

  6 stopni

OCZYSZCZANIE POWIETRZA

 • Wyświetlacz oczyszczacza powietrza

  nd

 • Jonizator

  Tak

 • Czujnik PM 1.0

  nd

OGRZEWANIE

 • Szybkie ogrzewanie

  Tak

 • Grzanie na niskim poziomie

  Tak

WYGODA

 • Cicha praca

  Tak

 • Harmonogram wł./wył. (24 godz.)

  Tak

 • Pilot

  Tak

 • Smart Diagnosis

  Tak

 • Funkcje Smart

  nd

 • ThinQ (Wi-Fi)

  Tak

 • Sterowanie głosem (osobne urządzenie)

  nd

 • Auto restart

  Tak

 • Tryb nawiewu

  Tak

 • Alarm filtra

  nd

 • Forced Switch Operation

  Tak

 • Czujnik ruchu

  Tak

 • Nastawy

  Tak

 • Komfortowy sen w noc tropikalną

  nd

DESIGN

 • Kolor (obudowa)

  Biały

 • Kolor (jedn. zewnątrzna)

  Czarny

 • Wyświetlacz

  88 Ukryty

FILTR

 • Filtr dla alergików

  Tak

 • Filtr drobnego kurzu

  nd

 • Filtr wstępny

  Tak

HIGIENA

 • Automatyczne czyszczenie

  Tak

OGÓLNE

 • Znamionowa/minimalna moc chłodzenia (W)

  2 500 / 890

 • Znamionowe/minimalne zużycie energii do chłodzenia (W)

  510 / 160

 • Maks. moc grzewcza (W)

  5 500

 • Minimalna/znamionowa moc grzewcza (W)

  3 200 / 650

 • Znamionowe/minimalne zużycie energii grzewczej (W)

  640 / 160

 • Wymiary jednostki wewnętrznej_SxWxG (mm)

  895x307x235

 • Maks. moc chłodzenia (W)

  4 000

 • Waga jednostki wewnętrznej (kg)

  12,5

 • Waga jednostki wewnętrznej (lb)

  27,6

 • Wymiary jednostki zewnętrznej_SxWxG (mm)

  770 x 545 x 288

 • Waga jednostki zewnętrznej (kg)

  29,9

 • Waga jednostki zewnętrznej (lb)

  65,9

 • Typ urządzenia

  Naścienna

 • Znamionowe napięcie zasilania (V, Hz)

  220 ~ 240, 50

 • Typ czynnika chłodniczego

  R32

 • Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie) S/N/Ś/W (dB(A))

  47 / 40 / 35 / 27 / 19

 • Poziom ciśnienia akustycznego (ogrzewanie) N/Ś/W (dB(A))

  48 / 40 / 35 / 27 / 0

 • Szacowana powierzchnia chłodzenia (st. kw.)

  N/A

 • Szacowana powierzchnia ogrzewania (st. kw.)

  N/A

 • Typ HVAC

  PC

 • Typ produktu II

  Inwerter

OSUSZANIE

 • Wydajność osuszania

  Tak

 • Czujnik wilgotności

  Tak

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

 • Aktywna kontrola zużycia energii

  Tak

 • Dry Contact

  Tak

 • Wyświetlacz zużycia energii

  Tak

 • Monitorowanie zużycia energii

  Tak

 • Oszczędzanie energii (chłodzenie)

  nd

 • ICA (I control Ampere)

  nd

 • Menedżer kW

  Tak

ZGODNOŚĆ

 • Data premiery(RRRR-MM)

  2024-01

 • Producent (importer)

  LG Electronics

 • Nazwa modelu

  S3-M091L1C0

 • Typ produktu i nazwa modelu

  Wall Mounted & H09S1P

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

 • Nazwa modelu jednostki zewnętrznej

  S3UM091L1C0

KOD EAN

 • Kod EAN

  8806084685148

Informacje dotyczące zgodności

Co mówią ludzie

Znajdź sklep w pobliżu

Sprawdź ten produkt osobiście.

Sprawdź listę certyfikowanych instalatorów