Zwiększ swój status do poziomu VIP

Regulamin programu VIP

Sklep LG VIP (zwany dalej 'Sklep LG') należący do LG Electronics Polska Sp. z o.o (zwany dalej 'LG Electronics') jest programem umożliwiającym klientom dostęp do promocji, specjalnych ofert i dodtkowych korzyści na stronie https://www.lg.com/pl/, które uregulowane są w regulaminie i ogólnych warunkach programu.
Warunki:

1. LG Electronics rości sobie prawo do decydowania o warunkach przystąpienia do programu. 2. Dostep do sklepu i ofert programu VIP mają jedynie zalogowani użtkownicy, którzy przeczytali i zaakceptowali warunki programu. Aby dokonać rejestracji konta należy wejść na stronę https://www.lg.com/sg/login/ i zaakcetować warunki programu. Prośba o usunięcie konta , z jakiegokolwiek powodu, automatycznie skutkować będzie wycofaniem się z programi VIP. 3. LG Electronics rości sobie prawo do dowolności w zakresie wysokości rabatu, oferty promocyjnej i wyłącznościowej.
4. LG Electronics rości sobie prawo do zablokowania, modyfikowania lub zawieszenia możliwości użytkowania konta w każdym momencie, z dowolngo powodu, bez konieczności poinformowania o tym wcześniej. 5. Jako, że program VIP umożliwia korzystanie z wyłącznościowych i korzystnych rabatów, ogólnie niedostępnych w rynku, użytkownik programu jest świadom wyjątkowego traktowania, niedostępnego dla wszystkich. W związku z tym aby zachować wyjątkowość, korzystność i skuteczność programu VIP, użytkownik podejmie wszelkie kroki do zachowania bezwzględnej poufności i nie będzie ujawniał osobom trzecim informacji dotyczących programu VIP, w szczególności faktu istnienia programu, oferty cenowej i warunków zakupu. Użytkownik programu VIP ma prawo do zakupu towaru wyłacznie na własny użytek i dalsza nieautoryzowana odsprzedaż jest bezwzględnie zabroniona przez LG Electronics. W przypadku naruszenia tego zapisu, LG rości sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika.
6. Odnośnie kwestii nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, odsyłamy do regulaminu ogólnego, dostepnęgo na stronie internetowej. 7. Wszystkie zakupy w ramach programu VIP są traktowane jako zakupy pracownicze lub dla grupy pracowników partnerów biznesowych. Promocje dostępne na stronie mogą nie łączyć sę z promocjami oferowanymi w ramach programu VIP, chyba, że zostanie poinformowane inaczej.

Poprzez kliknięcie, użytkownik akceptuje warunki sprzedaży i regulaminiu.

Polityka prywatności programu VIP

W przypadku zwiększenia statusu do konta VIP, LG Electronics rości sobie prawo do wykorzystania nazwy Twojego pracodawcy oraz adresu mailowego celem zakomunikowania oferty handlowej.