Styl życia przyjazny dla środowiska.

Nasza misja

Rozwój przyjazny dla środowiska.

Telewizory LG OLED to nowoczesne konstrukcje przyjazne dla środowiska. Najwyższym celem firmy LG dysponującej najnowocześniejszymi technologiami jest zmniejszenie wpływu na środowisko i poprawienie poziomu życia klientów. Dzięki rozwojowi zielonych inicjatyw, doskonaleniu procesów produkcji i ulepszaniu produktów firma LG nieustannie przysłuża się społeczeństwu.
Cztery kawałki na środku układanki przykryte trawą z napisami „PRZYJAZNOŚĆ DLA ŚRODOWISKA”, „EKOLOGICZNOŚĆ” i „KOMFORT OCZU”. Cztery kawałki na środku układanki przykryte trawą z napisami „PRZYJAZNOŚĆ DLA ŚRODOWISKA”, „EKOLOGICZNOŚĆ” i „KOMFORT OCZU”.
Ekologiczne podejście

Ekologiczne wyzwanie życia

Cykl życia produktu LG OLED jest bardziej ekologiczny pod każdym względem. Telewizory LG OLED mają samoświecące piksele, dzięki czemu są pozbawione podświetlenia i zawierają mniej części. Podczas działania emitują mniej zanieczyszczeń powietrza, ponieważ zawierają mniej toksycznych substancji. Natomiast zużyte telewizory LG OLED łatwiej poddają się recyklingowi, dzięki czemu pozostaje po nich mniej bezużytecznych odpadów.
Cykl życia telewizora OLED. Piktogram telewizora OLED pokazujący, że ma on mniej warstw. Piktogram telewizora OLED pokazujący, że emituje on mniej toksycznych substancji. Piktogram odpadów pokazujący, że podczas utylizacji pojawia się mniej odpadów (odtwórz film). Cykl życia telewizora OLED. Piktogram telewizora OLED pokazujący, że ma on mniej warstw. Piktogram telewizora OLED pokazujący, że emituje on mniej toksycznych substancji. Piktogram odpadów pokazujący, że podczas utylizacji pojawia się mniej odpadów (odtwórz film).
*Porównano ekrany telewizorów LG LED i LG OLED.

Telewizory LG OLED otrzymały oficjalny certyfikat ekologicznych produktów.

W uznaniu dla opisanego powyżej ekologicznego procesu produkcji międzynarodowy instytut badawczy z siedzibą w Szwajcarii Société Générale de Surveillance (SGS) przyznał telewizorom i panelom LG OLED certyfikat Eco Products w kilku kategoriach. Telewizory i panele nie zawierają kadmu, są oszczędnie produkowane przy użyciu mniejszej liczby części oraz łatwiej poddają się recyklingowi niż telewizory LED. Ponadto panele nie zawierają fosforku indu oraz zawierają minimalne ilości substancji przeciwpalnych w plastikowych częściach.
Logo certyfikatu SGS na panelach OLED i telewizorach OLED. Logo certyfikatu SGS na panelach OLED i telewizorach OLED.
*Telewizory i ekrany LG OLED, z wyjątkiem LG OLED R, otrzymały certyfikat Eco-Product od SGS.
*Porównano ekrany telewizorów LG LED i LG OLED.

Sprawdź, jak produkowane są telewizory OLED przy użyciu mniejszej liczby części niż LCD.

Porównanie struktury panelu LED z podświetleniem i panelu OLED bez podświetlenia (odtwórz film). Porównanie struktury panelu LED z podświetleniem i panelu OLED bez podświetlenia (odtwórz film).
*Porównano ekrany telewizorów LG LED i LG OLED.

Myślisz, że udało Ci się znaleźć idealny telewizor?

Niski poziom niebieskiego światła

Zmniejsz swoją ekspozycję na niebieskie światło.

Jest wiele źródeł niebieskiego światła, emituje je nawet Twój telewizor, ale telewizory LG OLED są tak skonstruowane, aby zapewniać komfort oczu w trakcie oglądania. Według Eyesafe® długotrwała ekspozycja na działanie dużej ilości niebieskiego światła może powodować obniżenie poziomu melatoniny, które prowadzi do licznych problemów, takich jak bezsenność. Szczególnie narażone na problemy zdrowotne są dzieci i nastolatki, u których jeszcze nie w pełni wykształciła się tęczówka. Dlatego wybór typu telewizora do oglądania telewizji jest niezmiernie ważny. Testy potwierdziły, że ekrany LG OLED emitują mniej niebieskiego światła niż ekrany LED.
Porównanie pod względem emisji niebieskiego światła ekranu LED, który emituje go dużo, z ekranem OLED, który emituje go mniej, za pomocą filtra wykrywającego niebieskie światło (odtwórz film). Porównanie pod względem emisji niebieskiego światła ekranu LED, który emituje go dużo, z ekranem OLED, który emituje go mniej, za pomocą filtra wykrywającego niebieskie światło (odtwórz film).
*Obraz na ekranie jest symulacją.
*Informacje z portalu eyesafe.com
*Porównano ekrany telewizorów LG LED i LG OLED.
Brak migania

Brak migania, większy komfort.

Na wcześniejszym monitorze można było zaobserwować miganie ekranu. Efekt ten może być widoczny lub niewidoczny, ale nawet ten drugi może powodować zmęczenie oczu. Miganie ekranów LED jest wywoływane przez system operacyjny telewizora, który steruje w ten sposób podświetleniem, aby uzyskać odpowiedni poziom jasności, oraz ponieważ czas reakcji paneli LED jest długi w porównaniu z panelami OLED. Krótszy czas reakcji i brak podświetlenia sprawiają, że telewizory LG OLED nie migają.
Porównanie migającego ekranu LED z niemigającym ekranem OLED na podstawie filmu przedstawiającego biegnącego białego konia (odtwórz film) Porównanie migającego ekranu LED z niemigającym ekranem OLED na podstawie filmu przedstawiającego biegnącego białego konia (odtwórz film)
*Wyniki certyfikatu poświadczającego brak migania odnoszą się do testów panelu OLED. Porównano ekrany telewizorów LG LED i LG OLED.
*Warunki wykonywania ujęć: Częstotliwość odświeżania obu ekranów wynosi 120 Hz, domyślne ustawienia obrazu / szybkość migawki: 50 FPS 120°.
*Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków wykonywania zdjęć i odtwarzania.
*Obraz na ekranie jest symulacją.
Komfort bez przykrego olśnienia

Fantastyczna poprawa.

Panele LG OLED jako pierwsze w swoim rodzaju uzyskały certyfikat UL (Underwriter Laboratories) poświadczający, że nie wywołują dyskomfortu powodowanego przez odblaski. Olśnienie powodujące dyskomfort występuje, gdy jest duża różnica między oświetleniem otoczenia i światłem emitowanym przez ekran. Instytut UL przeprowadził testy przy użyciu metody oficjalnie uznawanej przez International Commission on Illumination – wyniki wskazują, że panele OLED wytwarzają umiarkowaną jasność w każdych warunkach.
Porównanie olśnienia na ekranach LED i OLED przedstawiających parę na pikniku nad rzeką. Ekran OLED nie powoduje przykrego olśnienia nawet w ciemności (odtwórz film). Porównanie olśnienia na ekranach LED i OLED przedstawiających parę na pikniku nad rzeką. Ekran OLED nie powoduje przykrego olśnienia nawet w ciemności (odtwórz film).
*Wyniki uzyskano przy użyciu metody testowania Unified Glare Rating (UGR).
*Test uznaje się za zaliczony, gdy wartość UGR jest niższa od 22 podczas oglądania telewizji w warunkach oświetlenia między 70 i 300 luksów.
*Matryce telewizorów LG OLED mają certyfikat UL poświadczający brak olśnienia.
Komfort dla oczu

Oglądaj komfortowo dłużej.

Telewizory LG OLED pozwalają dłużej komfortowo oglądać telewizję. Odznaczają się niskim poziomem emisji niebieskiego światła, nie migają oraz są pozbawione odblasków, co potwierdziły międzynarodowe agencje TÜV Rheinland (TUV) i Underwriter Laboratories (UL). Telewizory OLED LG to także pierwsze telewizory jakiegokolwiek typu, które otrzymały certyfikat Eyesafe® opracowany przez TUV-Eyesafe®.
Logo certyfikatów Eyesafe® i TÜV Rheinland poświadczających niski poziom emisji niebieskiego światła. Logo Underwriter Laboratories poświadczające brak migania ekranu.  Logo Underwriter Laboratories poświadczające brak powodującej dyskomfort poświaty. Logo certyfikatów Eyesafe® i TÜV Rheinland poświadczających niski poziom emisji niebieskiego światła. Logo Underwriter Laboratories poświadczające brak migania ekranu.  Logo Underwriter Laboratories poświadczające brak powodującej dyskomfort poświaty.
*Telewizory LG OLED, z wyjątkiem modelu LG OLED R, mają certyfikat TUV-Eyesafe® poświadczający niski poziom emisji niebieskiego światła.
*Matryce telewizorów OLED LG mają certyfikat UL poświadczający brak migania i powodujących dyskomfort odblasków.

Lider zrównoważonego rozwoju.

LG nieustannie dowodzi, że jest globalnym liderem rynku elektronicznego, który podejmuje wyzwania społeczne i środowiskowe związane z cyklem życia produktów, warunkami pracy, procesami wytwarzania i recyklingiem. Podstawowe czynniki, w oparciu o które ocenia się firmy pod względem przyjazności dla środowiska i odpowiedzialności społecznej, określa się skrótem ESG (Environmental, Social, i Corporate Governance). Ratingi ESG są tworzone na podstawie kompleksowych rocznych audytów praktyk proekologicznych i działalności. Firma LG jest liderem branżowym w Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) już dziewiąty rok z rzędu, jest obecna w indeksie FTSE4Good Index Series oraz otrzymała najwyższe oceny od Ecovadis i MSCI.
Logo Dow Jones Sustainability Indices. Logo FTSE4Good. Logo Ecovadis Sustainability Rating. Logo ratingów MSCI ESG. Logo Dow Jones Sustainability Indices. Logo FTSE4Good. Logo Ecovadis Sustainability Rating. Logo ratingów MSCI ESG.