* Przez pierwsze dwa lata obowiązuje standardowa gwarancja na produkt.
* W latach 3-5 rozszerzona gwarancja ograniczona zostaje do określonych podzespołów dla wskazanych produktów i obejmuje wyłącznie pokrycie przez gwaranta kosztów danego podzespołu.
* Gwarancja obejmuje modele telewizorów LG OLED: 88Z2/Z3/Z4, 77Z2/Z3/Z4, 83G2/G3/G4, 77G2/G3/G4, 65G2/G3/G4, 55G2/G3/G4, 83M3/M4
* Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 roku poz.827) oraz z przepisów ustawy Kodeks cywilny (t.j. Dz.U .z 2018r., poz.1025) w tym w szczególności ubezpieczenie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
* Gwarancja obejmuje modele telewizorów LG OLED: 88Z2/Z3/Z4, 77Z2/Z3/Z4, 83G2/G3/G4, 77G2/G3/G4, 65G2/G3/G4, 55G2/G3/G4, 83M3/M4

Doskonalenie i ciągły rozwój

Matrycę telewizorów LG OLED tworzą miliony niezależnych od siebie, samoświecących pikseli zamiast podświetlenia. Piksele emitują własne światło oraz włączają się i wyłączają indywidualnie, aby uzyskać idealną czerń, nieskończony kontrast i jak najdokładniejsze odwzorowanie kolorów. Zapewniają wyjątkowe wrażenia wizualne w postaci fantastycznego, niezwykle szczegółowego obrazu.
Kolorowy abstrakcyjny obraz jest wyświetlany na telewizorze LG OLED evo. Kolorowy abstrakcyjny obraz jest wyświetlany na telewizorze LG OLED evo.