*Badanie miejscówek oglądania telewizji (luty 2017r., IPSOS).
*Względny rozmiar gamy kolorów ustawiony na 100% przy oglądaniu na wprost (0 stopni).
*Dane oparte na wewnętrznych badaniach firmy LG.
*Dane otrzymane w wewnętrznych badaniach firmy LG.