W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG. W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG.

Biblioteka Pomocy

Znajdź materiały informacyjne dotyczące Twojego produktu LG

Jak sparować pilota Magic z TV?

Obsługa

Jak sparować pilota Magic z TV?

 

 

 

Symptom Objaw

            

              1. Chcę sparować pilota Magic z TV.

 

 

 

How to pair Magic remote with a TV  Jak sparować pilota Magic z TV?

             

  

             1. Włącz TV po chwili wciśnij rolkę(scroll)

  

             2. Parowanie jest zakończone pomyślnie na obrazie pojawi się wskaźnik

   

 

 

How to initialize the magic remote Jak rozparować pilota magic?

  

              1. Przytrzymaj przycisk HOME i BACK jednoczesnie przez chwilę.

 

 

 

  

*Pytanie wymagane