W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG. W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG.

Biblioteka Pomocy

Znajdź materiały informacyjne dotyczące Twojego produktu LG

[Pilot LG TV Magic] [Produkty roku 2021] Jak ponownie sparować pilota AI (Magic) z telewizorem?

Naprawa

Nie udało Ci się sparować pilota AI (Magic) z telewizorem?

Piloty AI zostały odnowione w 2021 roku.
Poniżej znajdują się opisy wprowadzonych zmian oraz instrukcje dotyczące ponownego parowania urządzeń.

Spróbuj tego

Co nowego w zdalnym sterowaniu AI w 2021 r.

Piloty Magic z 2021 roku nie mają już przycisku przewodnika.
W przypadku wcześniejszych pilotów nacisnęliśmy przycisk przewodnika przez 5 sekund, aby ponownie sparować urządzenia.
Jednak od tego czasu metoda parowania została zmodyfikowana.

Ilustracja wyjaśniająca różnicę między pilotem 20-letnim a 21-letnim pilotem

Jak ponownie sparować (ponownie połączyć) pilota AI z telewizorem

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk HOME i przycisk SETTINGS na pilocie AI (Magic) przez około 5 sekund.

2. Wskaźnik LED na pilocie mignie trzy razy, aby się zaświecić.

Obraz wyjaśniający, jak naprawić 21-letniego pilota
Czekać! Oto więcej wskazówek!
Aby nawiązać połączenie, upewnij się, że pilot jest skierowany w stronę telewizora, aby telewizor mógł odbierać podczerwień
Proces ponownego parowania (ponownego łączenia) wykonuje sekwencyjne procesy rozparowywania (rozłączania) i parowania (połączenia).
Wskaźnik LED mignie trzy razy, aby się zaświecić.
Podczas rozparowywania: Dioda LED trzy razy.
Podczas parowania: Dioda LED świeci.

Ten przewodnik został stworzony dla wszystkich modeli, więc obrazy lub treści mogą różnić się od Twojego produktu.

*Pytanie wymagane