W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG. W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG.

Biblioteka Pomocy

Znajdź materiały informacyjne dotyczące Twojego produktu LG

[Temperatura lodówki LG] Ciekaw jestem, jak kontrolować temperaturę.

Naprawa

Sterowanie temperaturą różni się w zależności od lokalizacji regulatora temperatury i produktu.
Kształt i wyświetlana zawartość mogą się różnić w zależności od modelu, dlatego prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Spróbuj tego

Model z regulatorem temperatury na drzwiach lodówki

1. Jeśli blokada rodzicielska jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Zablokuj/Odblokuj] przez 3 sekundy, aby odblokować.

2. Naciśnij przycisk lodówki, aby ustawić żądaną temperaturę.
※ Kształt i wyświetlane ustawienia mogą się różnić w zależności od modelu.

3. Ustawienie temperatury lodówki można regulować w zakresie od 0 °C do 6 °C.
Im niższa liczba, tym chłodniejsza lodówka, a im wyższa liczba, tym cieplejsza lodówka.

Ogólny panel sterowania temperaturą lodówki

Model z regulatorem temperatury wewnątrz lodówki

➔ Model z przyciskami sterującymi

Naciśnij przycisk, aby ustawić żądaną temperaturę.
Lodówka staje się zimniejsza, gdy światło na wyświetlaczu przesuwa się w prawo, a lodówka staje się mniej zimna, gdy światło na wyświetlaczu przesuwa się w lewo.
Kształt regulatora temperatury i poziomy kontroli temperatury mogą się różnić w zależności od modelu.

➔ Model z pokrętłem sterującym

Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić żądaną temperaturę.
Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby obniżyć temperaturę i obróć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby podnieść temperaturę.
W przypadku niektórych lodówek z bezpośrednim chłodzeniem [lodówek jednodrzwiowych] lodówka wyłącza się, aby usunąć szron po przekręceniu pokrętła maksymalnie w lewo.

Jak kontrolować temperaturę zamrażarki
1. Regulator temperatury zamrażarki znajduje się wewnątrz zamrażarki.
2. Obróć pokrętło, aby ustawić żądaną temperaturę.
3. Im wyższa liczba, tym chłodniejsza zamrażarka, a im niższa liczba, tym cieplejsza zamrażarka.
Kształt i zalecane ustawienia mogą się różnić w zależności od modelu.
W lodówkach z zamrażarką górną zamrażarka i lodówka są połączone tak, aby zimne powietrze wpływające do zamrażarki i lodówki było regulowane za pomocą pokrętła.
Im zimniej w zamrażarce, tym mniej zimna jest lodówka.
Ustaw regulator temperatury zamrażarki na zalecane ustawienia.
Wygląd pokrętła termostatu zamrażarki.
4. W przypadku modeli z pokrętłem sterującym obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić żądaną temperaturę.
Przekręcenie pokrętła w prawo sprawia, że zamrażarka jest chłodniejsza, a przekręcenie go w lewo sprawia, że zamrażarka jest mniej zimna.

➔ Wbudowana lodówka z zamrażarką

1. Regulator temperatury może być sterowany od 1 (Min) do 5 (Max).

2. Po dostarczeniu zasilania lub przywróceniu zasilania po przerwie w dostawie prądu, temperatura zostanie automatycznie ustawiona na 3.

3. Zakres temperatur komory chłodziarki wynosi 0 °C dla 5 (maks.) i 6 °C dla 1 (min) i można go kontrolować w razie potrzeby.
Zakres temperatur zamrażarki wynosi -23°C dla 5 (Max) i -15°C dla 1 (Min) i można go kontrolować w razie potrzeby.

➔ Lodówka z zamrażarką Objet

Możesz zmienić temperaturę w zakresie od 1°C do 7°C, naciskając przycisk temperatury lodówki.

Wbudowany panel sterowania temperaturą lodówki

Ten przewodnik został stworzony dla wszystkich modeli, więc obrazy lub treści mogą różnić się od Twojego produktu.

*Pytanie wymagane