W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG. W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG.

Biblioteka Pomocy

Znajdź materiały informacyjne dotyczące Twojego produktu LG

[Lodówka LG - temperatura] Ciekawi mnie, jak ustawić temperaturę i funkcje w topowych lodówkach zamrażalnikowych.

Naprawa

Jak ustawić temperaturę i funkcje w lodówkach z zamrażarką górną

Domyślna temperatura w komorze chłodziarki to 3°C, którą można regulować w zakresie od 0°C do 6°C.
Domyślna temperatura komory zamrażarki to [Średnia], -18°C lub -20°C, którą można regulować w zakresie od -15°C do -23°C.
※ Temperatura lub sposób sterowania temperaturą i funkcjami ustawień mogą się różnić w zależności od modelu produktu.

Spróbuj tego

Jeśli [regulator temperatury komory chłodziarki] znajduje się z przodu drzwi

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Zablokuj/Odblokuj] przez co najmniej 3 sekundy na wyświetlaczu temperatury, jeśli jest zablokowany.
Naciśnij przycisk [Temperatura lodówki], aby zmienić temperaturę chłodzenia według własnego uznania.

Ogólny panel sterowania temperaturą lodówki
Czekać! Dowiedz się więcej.

Modele bez sterylizacji i dezodoryzacji

Naciśnięcie lewej strony przycisku temperatury lodówki obniży temperaturę do 0°C, a naciśnięcie prawej strony podniesie ją do 6°C.

Ekspresowe zamrażanie

Funkcja Express Freeze służy do włączania szybkiego zamrażania i wyłącza się automatycznie po upływie określonego czasu.
Jednokrotne naciśnięcie tego przycisku włączy wskaźnik ekspresowego zamrażania i zamrozi całą lodówkę.

Jeśli [regulator temperatury w komorze chłodziarki] znajduje się w komorze chłodziarki

Możesz nacisnąć przycisk lub obrócić pokrętło w zależności od typu regulatora temperatury, aby dostosować temperaturę według własnego uznania.
Domyślnym ustawieniem komory zamrażarki jest Zamrożenie [Średnie], które można regulować w zakresie od [Moc] do [Słaby].
[Power Freeze] ustawia temperaturę, aby wytwarzać najsilniejsze zimne powietrze, podczas gdy [Weak Freeze] ustawia ją tak, aby wytwarzać najsłabsze zimne powietrze.
Lodówki z zamrażarką górną kontrolują temperaturę w zamrażarce i komorze lodówki za pomocą regulowanych ilości zimnego powietrza, co oznacza, że im zimniej zamrażarki, tym mniej zimna komora chłodziarki.
Gdy pokrętło sterownika znajduje się na średnim zamrożeniu, temperatura lodówki pozostanie na optymalnym poziomie.

Czekać! Dowiedz się więcej.

Typ naciśnięcia przycisku

Domyślnym ustawieniem komory chłodziarki jest Średnie, które można regulować w zakresie od [Moc] do [Słaby].
[Moc] ustawia temperaturę, aby wytwarzać najsilniejsze zimne powietrze, podczas gdy [Słabe] ustawia je tak, aby wytwarzać najsłabsze zimne powietrze.

Typ wybierania

Domyślnym ustawieniem komory chłodziarki jest [Średnie], które można regulować w zakresie od [Moc] do [Słaby].
[Moc] ustawia temperaturę, aby wytwarzać najsilniejsze zimne powietrze, podczas gdy [Słabe] ustawia je tak, aby wytwarzać najsłabsze zimne powietrze.

Ten przewodnik został stworzony dla wszystkich modeli, więc obrazy lub treści mogą różnić się od Twojego produktu.

*Pytanie wymagane