W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG. W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG.

Biblioteka Pomocy

Znajdź materiały informacyjne dotyczące Twojego produktu LG

[TV] Diagnostyka

Rozwiązywanie problemów

Diagnostyka

Jeżeli Twój telewizor działa niewłaściwie spróbuj zastosować się do poniższych wskazówek, aby zdiagnozować usterkę.

1. Nie można włączyć telewizora

- Sprawdź czy kabel zasilający jest właściwie podłączony do gniazda z tyłu telewizora.

- Sprawdź czy kabel zasilający jest podłączony do gniazda zasilania.

2. Pilot nie działa

- Upewnij się, czy pomiędzy pilotem, a telewizorem nie ma przedmiotów, które mogłyby zakłócić sygnał.

- Sprawdź czy baterie w pilocie są włożone poprawnie.

- Jeśli baterie są zużyte, wymień je na nowe.

3. Telewizor sam się wyłącza

- Wybierz

SMART Ustawienia Czas, aby sprawdzić aktualne ustawienia.

- Sprawdź czy nadawany jest program lub czy zewnętrzne urządzenie podłączone do telewizora jest włączone.

Telewizor wyposażony jest w funkcję automatycznego wyłączania.

(Jeśli do telewizora nie jest podłączone żadne źródło sygnału i użytkownik nie wykona żadnych operacji, telewizor zostanie automatycznie wyłączony po 15 minutach).

 

4. Diagnostyka telewizora użytkowanego długi okres czasu

• Telewizor nie wyświetla żadnego obrazu gdy jest włączony.

• Można zobaczyć albo poczuć dym wydobywający się z telewizora.

• Do wnętrza telewizora dostała się ciecz lub inne przedmioty.

• Wyświetlany obraz jest obcięty.

• Z telewizora wydobywają się dziwne dźwięki.

• Obraz lub dźwięk jest nadal nadawany mimo, że telewizor jest wyłączony.

• Wystąpiły innego rodzaju problemy lub błędy.

Jeżeli Twój telewizor wykazuje któryś z powyższych błędów, przestań korzystać z odbiornika.

- Dla bezpieczeństwa wyłącz telewizor i odłącz kabel zasilający.

- Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta LG.

- Nie próbuj naprawiać telewizora samodzielnie.

*Pytanie wymagane