W celu prawidłowego wyświetlania witryny LG.com trzeba użyć inną przeglądarkę lub zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do nowszej wersji (IE9 lub nowsza).

Witryna LG.com wykorzystuje technikę Responsive Web Design (RWD), dzięki czemu dostosowuje swój wygląd do wielkości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana. W celu optymalnego wykorzystania możliwości witryny LG.COM, prosimy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 8 lub starszej, musisz skorzystać z innej przeglądarki, takiej jak Firefox lub Chrome albo zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do nowszej wersji (IE9 lub nowsza).

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 9 lub nowszej, wyłącz w niej „Ustawienia widoku zgodności”. W tym celu:

  • Prawym przyciskiem myszy kliknij górną część okna przeglądarki i upewnij się, czy jest wybrana opcja „Pasek menu”.
  • Z paska menu wybierz „Narzędzia”, a następnie „Ustawienia widoku zgodności”.
  • W rozwijanym menu usuń zaznaczenia wszystkich trzech pól wyboru, a następnie kliknij „Zamknij”.
  • Okno przeglądarki zostanie automatycznie odświeżone i będzie można rozpocząć przeglądanie witryny.
Przejdź do spisu treści
Kategoria ~ 50 ~ 500 ~ 1000 ~ 2000 ~ 5000
Server Construction Single Server Single Server Single Server Server Clustering + DB Server (2 server) Server Clustering + DB Server (5 server)
Recommended OS Windows 7 SP1
Windows 8.1
Windows 7 SP1
Windows 8.1
Windows 7 SP1
Windows 8.1
Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2012
windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2012
CPU Intel i5 3rd generation or better Intel i7 3rd generation or better Intel Xeon E5-2600 Intel Xeon E5-4600 Intel Xeon E7-4800
Memory 2GB or higher 4GB or higher 8GB or higher 16GB or higher 32GB or higher
HDD 100GB 1TB 2TB (RAID 1) 4TB (RAID 1+0 or RAID 6) 8TB (RAID 1+0 or RAID 6)
Network Bandwidth 10Mbps 100Mbps 100Mbps 1Gbps 1Gbps
ID_02_ServerRecommendation_01

Struktura serwera

W przypadku używania sieci VPN, serwer powinien znajdować się w tej samej sieci VPN lub używać dostępnego w niej adresu IP.

ID_02_ServerRecommendation_02

Port

Oczekiwany port na serwerze, który powinien być zastosowany w zaporze sieciowej użytkownika.

ID_02_ServerRecommendation_03

Klaster serwerów

1. Ustaw wartość „cluster.use” na „true”.
2. Ustaw wartość „cluster.target” pierwszego serwera na URL drugiego serwera
3. Ustaw wartość „cluster.target” drugiego serwera na URL trzeciego serwera
4. Ustaw wartość „cluster.target” trzeciego serwera na URL pierwszego serwera.
5. Uruchom ponownie usługę serwera

* Folder bazy danych i magazynu powinny znajdować się na osobnym komputerze