ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

หัวข้อ

 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  #ปัญหาแผงควบคุม
  ปัญหาแผงควบคุมปัญหาแผงควบคุม วิธีการแก้ไข * ฟล์มบนแผงควบคุมสามารถถูกนำออกได้ แนะนำควรนำออกป้องกันการกดยากฟิล์มบนแผงควบคุมจะมีการป้องกันในระหว่างการขนส่งมันทำหน้าที่ไม่มีวัตถุประสงค์การทำงาน มันสามารถนำมาทิ้งไว้บนแต่เมื่อเวลาผ่านไปโดยใช้แผงค...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  #โค๊ดแสดงความผิดปกติ (Error Codes)
  โค๊ดแสดงความผิดปกติ (Error Codes) อาการ<span style"color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size:14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline;language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  #ปัญหาไฟฟ้า : ไม่มีไฟเข้า
  ปัญหาไฟฟ้า : ไม่มีไฟเข้า อาการ ปัญหาไฟฟ้า <span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;">สาเหตุ ไม่มีไฟ </span> วิธีการแก้ไข สายไฟเสียบถูกต้องหรือไม่ ?ให้แน่ใจว่าสายไฟเสียบปลั๊กอย่างถูกต้องในเต้าเสียบมันอาจจะหลวมหรือไม่จะเสียบที่ทั้งหมดห...
 • Document Contents
  การทำงาน
  ไมโครเวฟ (อาการเครื่องหมุนแต่อุ่นอาหารไม่ร้อน )
  ไมโครเวฟ (อาการเครื่องหมุนแต่อุ่นอาหารไม่ร้อน )1.ตรวจสอบประตูว่าประตูปิดสนิทหรือไม่2.ใส่น้ำลงไปในภาชนะที่ใช้กับไมโครเวฟวางลงบนจานหมุนแล้วปิดประตูเตาอบลองทำการเวฟใช้งานอีกครั้ง3. หากยังไม่สามารถใช้งานได้อาจเป็นฟิวส์หรือแมกนีตรอนมีปัญหา กรุณา...
 • Document Contents
  การทำงาน
  #ปัญหาการทำอาหาร : การทำอาหารที่ไม่สม่ำเสมอ
  ปัญหาการทำอาหาร : การทำอาหารที่ไม่สม่ำเสมอ อาการ ปัญหาการทำอาหาร <span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;">สาเหตุ การทำอาหารที่ไม่สม่ำเสมอ </span> วิธีการแก้ไขเป็นอาหาร / จานละลายอย่างสมบูรณ์ก่อนการปรุงอาหาร?ถ้าไม่ได้ละลายอย่างสมบูร...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  #ปัญหาไฟฟ้า : ไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำงาน
  ปัญหาไฟฟ้า : ไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำงานอาหาร ปัญหาไฟฟ้า<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;">สาเหตุ ไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำงาน</span> วิธีการแก้ไข ประตูปิดหรือไม่?ประตูจะต้องปิดตัวสำหรับสินค้าในการทำงาน ถ้าเปิดก็จะไม่ทำงานปิดประตูแล...
ดูเพิ่มเติม