W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG. W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG.

Biblioteka Pomocy

Znajdź materiały informacyjne dotyczące Twojego produktu LG

[Kody błędów lodówki LG] Na wyświetlaczu pojawi się tekst o treści [Er(E) DH lub H].

Naprawa

[Er(E) DH lub H] pojawiający się na wyświetlaczu LED lamp to kod błędu awarii rozmrażania (szron, usuwanie lodu), który wymaga kontroli produktu.

[Er(E) DH lub H] Błąd (związany z rozmrażaniem)

➔ Jest to awaria rozmrażania spowodowana gromadzeniem się lodu, zablokowanym otworem odpływowym, odłączeniem bezpiecznika temperaturowego, odłączeniem grzałki lub awarią głównej płytki drukowanej.

Ten błąd jest wyświetlany, jeśli normalna temperatura zamrażarki nie zostanie wykryta nawet po upływie określonego czasu od rozpoczęcia rozmrażania (usuwania lodu).

Błąd H w oknie wyświetlacza

Spróbuj tego

Jeśli otwór odpływowy w zamrażarce jest zablokowany lodem, a woda z lodu (szronu) nie spływa do tacy ociekowej, normalna temperatura komory zamrażarki/chłodziarki nie zostanie wykryta, więc ten błąd może zostać wyświetlony.

➔ W takim przypadku odłącz przewód zasilający produktu, otwórz szeroko drzwi zamrażarki/chłodziarki i odczekaj jeden dzień latem lub trzy dni zimą, aż lód (szron) się stopi.

Jeśli martwisz się o przechowywaną w środku żywność, zaleca się, aby produkt został sprawdzony przez technika serwisu, zamawiając serwis.

1. Jeśli masz zapasową lodówkę, przenieś do niej jedzenie.
2. Odłącz wtyczkę zasilania produktu.
3. Przy szeroko otwartych drzwiach zamrażarki/komory chłodniczej lód topi się w ciągu jednego dnia latem i w ciągu trzech dni zimą.
4. Gdy lód całkowicie się stopi, woda zwykle wypływa przez tacę ociekową.

※ Jeśli ten sam objaw i ten sam kod kontroli powtarzają się, konieczne jest sprawdzenie przez technika serwisu LG w celu postawienia dokładnej diagnozy.

Lód topi się przy szeroko otwartych drzwiach po odłączeniu przewodu zasilającego

Ten przewodnik został stworzony dla wszystkich modeli, więc obrazy lub treści mogą różnić się od Twojego produktu.

*Pytanie wymagane