• Expressing overhaul timing in a two-dimensional curved graph.

  Načasování generální opravy

  Doba generální opravy doporučená LG vychází ze dvou let nebo 10 000 hodin fungování.
  Poznámka) A: První porucha / B: Stabilita / C: Selhání při opotřebení

 • Key parts of the motor are listed.

  Výměna hlavní části

  Výměna hlavních částí kompresoru a motoru.
  Poznámka) A: Ozubené kolo / B: Pastorkový hřídel / C: Ložisko / D: Oběžné kolo

 • Chiller on white background with red arrow below.

  Výhoda

  Zabraňte poruchám kompresoru a šetřete energii díky standardizaci účinnosti a výkonu produktu.

 • A two-dimensional graph about analyzing the time of surges occurred.

  Analýza pumpáže

  Analyzuje se čas pumpáže v kompresoru.

 • A two-dimensional graph shows surges prevention Logic through self-learning.

  Aplikace logiky prevence pumpáže

  Pumpáži se předchází resetováním samoučících se pumpážních křivek.
  Poznámka) A: Časná pumpážní křivka / B: Reálná pumpážní křivka / C: Mapová pumpážní křivka

 • A two-dimensional graph shows benefit through surge analysis.

  Výhoda

  Prevence poškození částí kompresoru, snížení spotřeby energie a stabilní provoz produktu.

Poznámka)
LTD (ref. teplota kond.) – výstupní teplota chladicí vody
LTD (výparník) = výstupní teplota chlazené vody – ref. teplota výpar.
 • A two-dimensional straight graph Representing LTD Analysis.

  Analýza LTD

  Nárůst LTD je index, který ukazuje, zda se výkon při výměně tepla v potrubí vašeho chladiče snižuje (kritéria správy LTD: pod 3 °C).

 • An engineer is cleaning dirty tubes.

  Čištění potrubí

  Vodní kámen uvnitř tepelné trubice narušuje přenos tepla, snižuje životnost a účinnost zařízení, takže je potřeba pravidelné čištění.

 • Three-dimensional bar graph, expressing energy efficiency.

  Výhoda

  Lepší výkon a nižší spotřeba energie zlepšují spolehlivost chladiče.

 • Oil flows out of a barrel with an open lid, and next to it is a graph about the time of oil replacement.

  Výměna oleje a analýza

  Analyzuje cyklus výměny pomocí analýzy rozdílu tlaku oleje, který nahrazuje čistým olejem LG, aby byla zajištěna spolehlivost dílů. Analýzu oleje lze přidat na žádost zákazníka.

 • Chiller core parts, indicating lubrication through oil replacement.

  Výhoda

  Prevence poškození částí jádra v důsledku nedostatečného mazání

 • NOx icon with arrow indicated down, energy gauge icon with arrow indicated up.

  Výměna hořáku s nízkými emisemi NOx

  Méně oxidu dusíku (NOx) a lepší účinnost spalování.

 • On the left is the city turned cloudy due to air pollution, and on the right side is the city with clear air.

  Výhoda

  Zvýšená účinnost spalování, nižší náklady na palivo a lepší kvalita vzduchu.