Chiller instalado no interior.

Provádění renovace chladiče

Optimalizujte svůj chladič provedením renovace

Peças nucleares do refrigerador sobre fundo branco.

Generální oprava dílů kompresoru

Zajistěte integritu kompresoru pro stabilní provoz

Servis pro prevenci druhotných nehod a zajištění stability produktu pravidelnou výměnou částí kompresoru.

Načasování generální opravy

Doba generální opravy doporučená LG vychází ze dvou let nebo 10 000 hodin fungování.

Poznámka) A: První porucha / B: Stabilita / C: Selhání při opotřebení

Výměna hlavní části

Výměna hlavních částí kompresoru a motoru.

Poznámka) A: Ozubené kolo / B: Pastorkový hřídel / C: Ložisko / D: Oběžné kolo

Výhoda

Zabraňte poruchám kompresoru a šetřete energii díky standardizaci účinnosti a výkonu produktu.

Gráfico curvo de análise de sobretensão.

Analýza pumpáže a prevence

Zajistěte integritu kompresoru pomocí logiky prevence pumpáže

Služba, která prostřednictvím prevence pumpáže (snížený počet výskytů) zabraňuje poškození klíčových komponentů kompresoru a snižuje spotřebu energie.

Analýza pumpáže

Analyzuje se čas pumpáže v kompresoru.

Aplikace logiky prevence pumpáže

Pumpáži se předchází resetováním samoučících se pumpážních křivek.

Poznámka) A: Časná pumpážní křivka / B: Reálná pumpážní křivka / C: Mapová pumpážní křivka

Výhoda

Prevence poškození částí kompresoru, snížení spotřeby energie a stabilní provoz produktu.

Chiller located on white background.

Analýza LTD/čištění potrubí

Zvyšte účinnost chladiče kontrolou potrubí

Analýza rozdílů výstupní teploty (LTD) zlepšuje výkon a účinnost chladiče prostřednictvím kontroly doby čištění potrubí a poskytnutím pokynů pro řízení kvality vody pro zákazníka.

Poznámka)
LTD (ref. teplota kond.) – výstupní teplota chladicí vody
LTD (výparník) = výstupní teplota chlazené vody – ref. teplota výpar.

Analýza LTD

Nárůst LTD je index, který ukazuje, zda se výkon při výměně tepla v potrubí vašeho chladiče snižuje (kritéria správy LTD: pod 3 °C).

Čištění potrubí

Vodní kámen uvnitř tepelné trubice narušuje přenos tepla, snižuje životnost a účinnost zařízení, takže je potřeba pravidelné čištění.

Výhoda

Lepší výkon a nižší spotřeba energie zlepšují spolehlivost chladiče.

Chiller posicionado sobre fundo branco.

Výměna oleje

Zajištění spolehlivosti vnitřních částí kompresoru

Pravidelná výměna oleje zvyšuje životnost hlavních částí a tak zajišťuje stabilní správu produktu.

Výměna oleje a analýza

Analyzuje cyklus výměny pomocí analýzy rozdílu tlaku oleje, který nahrazuje čistým olejem LG, aby byla zajištěna spolehlivost dílů. Analýzu oleje lze přidat na žádost zákazníka.

Výhoda

Prevence poškození částí jádra v důsledku nedostatečného mazání

Queimador de baixas emissões de NOx instalado no interior.

Výměna hořáku s nízkými emisemi NOx

Dodržujte předpisy výměnou hořáku s nízkými emisemi Nox

Zajistěte ochranu ovzduší (nařízení vlády) výměnou hořáku s nízkými emisemi Nox, který může zabránit tvorbě oxidů dusíku (NOx) plynoucích z teploty spalování a paliva.

Výměna hořáku s nízkými emisemi NOx

Méně oxidu dusíku (NOx) a lepší účinnost spalování.

Výhoda

Zvýšená účinnost spalování, nižší náklady na palivo a lepší kvalita vzduchu.

The Heat Exchanger is placed on the left side and the right side shows images of three steps for cleaning.

Čištění žeber výměníku tepla

Prodlužte životnost výměníku tepla a zlepšete jeho účinnost

Služby pro zlepšení výkonu výměny tepla a prodloužení životnosti pomocí dekontaminace chladicích žeber kondenzátoru a prevence koroze žeber.

Air_Solution_03_1525399746318

Dotaz ke koupi

Zašlete prosím dotaz ke koupi a získejte další informace o produktu a my se s vámi brzy spojíme.