Dálkové vzdělávání pro partnery LG HVAC1

Dálkové vzdělávání pro partnery LG HVAC

06/11/2020

Postupy v komerční sféře se vyvíjely na základě mnoha faktorů včetně technologických inovací a specifických potřeb, které vznikly na základě změn prostředí. Změny, ke kterým ve vedení obchodů dochází, jsou obvykle nepatrné a zavádí se pomalu, ale v historii existují výjimečné momenty, které okamžitě uvedou změny v metodice do běžné praxe.

 

 

Na celém světě se snažíme hledat způsoby, jak se vypořádat s pandemií COVID-19, a doufáme, že se vše vrátí do stavu, který panoval před jejím vypuknutím. Zcela určitě se ale některé stránky našich životů navždy změní. Komerční svět je oblastí života, která byla pandemií hluboce zasažena. Nyní hledáme způsob, jak vytvořit účelnější a výkonnější pracovní prostředí. Rádi bychom zdůraznili jen několik z mnoha změn, které budou v budoucnosti ovlivňovat náš život.

D01_blog4-Image-01

Práce z domova se může stát v mnoha odvětvích efektivnějším a prospěšnějším řešením.

Vzdělávání probíhá online a na vyžádání

 

 

S ohledem na nutnost izolace zažívá vzdělávání náhlé a drastické změny. Online kurzy byly již dlouhou dobu nabízeny univerzitami po celém světě, ale s nástupem pandemie se studenti všech věkových kategorií museli vypořádat s výukou přes online platformy a naučit se sami vypořádat s náplní kurzu. Hlavním posunem v systému vzdělávání je zjištění, že nutnost osobní účasti na výuce není tak nutná, jak se původně předpokládalo. Pravděpodobně zažijeme komplexní změny v zažitých výukových metodikách.

D02_blog4-Image-02

Webináře představují užitečný prostředek, kterým lze nahradit velké konference a workshopy

Webináře nahradí konference a školicí kurzy

 

 

Školicí workshopy a veletrhy jsou stálicí komerční sféry, zajišťující sdílení informací mezi společnostmi a odvětvími. Nutnost sociální izolace ale přinutila komerční sféru hledat nové a účinnější způsoby, jak zákazníkům a partnerům předávat cenné informace. Společnost LG dostává v průběhu let závazku poskytovat partnerům a zákazníkům prostředky k udržení konkurenceschopnosti na trhu HVAC. Společnost LG udržuje tuto tradici poskytování vzdělávacích zdrojů pomocí uvedení seriálu LG Connections Virtual Speaker i přesto, že pandemie COVID-19 pozastavila mnoho stránek našich životů, .

D03_blog4-Image-03

Seriál LG Connection Virtual Speaker pokryje řadu témat odvětví HVAC

Seriál LG Connection Virtual Speaker pokrývá různá témata a soustředí se na užitečné strategie pro zlepšení výkonu, pohodlí a ovládání budov, zatímco účastníkům nabízí možnost spojení s týmem odborníků LG. Jeho uvedení koncem května pod heslem ‚Proč VRF?‘ bylo komplexním představením možností ovládání VRF a hloubkovou sondu do různých ovládacích součástí, které mohou být zapojeny do systému VRF.

D04_blog4-Image-04

První část seriálu LG webinářů pokryla účinnost ovládacích systémů VRF.

Webináře LG Connections budou probíhat každou středu a zahrnovat třicetiminutovou prezentaci, následovanou 15 minutami věnovanými otázkám a odpovědím. Partneři LG obdrží emailovou pozvánku na webinář s odkazem a přístupovým heslem. Kromě posledního tématu ‚Proč VRF?‘ budou v budoucnosti zahrnovat témata jako ‚Maximalizujte pohodlí interiéru: kombinujte výkon VRF se vzduchotechnickými jednotkami‘ a mnoho dalších.

 

 

Tento seriál webinářů LG Connections Virtual Speaker nabízíme, abychom mohli našim partnerům nadále poskytovat nejrelevantnější informace z odvětví, zatímco poskytujeme dodatečnou podporu pro mnohé z nás v těžkých časech. Pokud vás zajímá, zda regionální pobočka LG plánuje uvádět podobné webináře, prosím kontaktujte vaše regionální zastoupení LG pro detailní informace. Novinky o následujících tématech můžete také sledovat na Twitteru a LindedIn. Doufáme, že zůstanete v bezpečí, zdraví a schopní na maximum využít prostředky, které budeme zajišťovat i v budoucnosti.

*Produkty a řešení se mohou lišit v závislosti na zemi a provozních podmínkách.
Klikněte na banner POPTÁVKA níže a získejte kontakt na vaše regionální zastoupení LG a dodatečné informace o řešeních a produktech.

An image of a man holding a smartphone with LG web page on the screen.

Poptávka

Zašlete poptávku pro další informace o produktu a my se s vámi brzy spojíme.