• Większość energii zużywanej w domu jest wydatkowana na ogrzewanie i ciepłą wodę. Aż 70% energii wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia w Europie pochodzi z paliw kopalnych. Paliwa kopalne zapewniają nam źródło ciepła, jednak ich użycie wpływa na środowisko w postaci emisji gazów cieplarnianych, takich jak CO2. Ostatnie trendy światowe wywołują również wzrost cen paliw kopalnych. Przygotowując się do nadchodzącej zimy, możesz mieć wątpliwości dotyczące swojego sposobu ogrzewania i tego, jak możesz zmniejszyć wpływ na środowisko przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii. Odpowiedzią na te wątpliwości mogą być pompy ciepła. W poniższym artykule przyjrzymy się temu, czym jest pompa ciepła, jaka jest jej wydajność, na ile jest przyjazna dla środowiska i ile możesz zaoszczędzić, decydując się na jej zastosowanie.

  *https://www.euractiv.com/section/energy/news/heating-neglected-in-eu-plan-to-ditch-russian-fossil-fuels-industry-says/
  *https://www.iea.org/fuels-and-technologies/heating

 • Co to jest pompa ciepła?

  W większości domów do ogrzewania używa się paliw lub przetwarza energię elektryczną na ciepło. Pompy ciepła również wykorzystują energię elektryczną. Jednak dzięki prostej konstrukcji i wydajnemu działaniu pompy ciepła zużywają znacznie mniej energii elektrycznej do osiągnięcia tego samego celu. Pompy ciepła mogą pozyskiwać aż 75% zużywanej energii z powietrza atmosferycznego lub energii geotermalnej, zużywając jedynie 25% energii elektrycznej. Dlatego pompy ciepła stały się rozwiązaniami proekologicznymi, które mogą zastąpić systemy wykorzystujące paliwa kopalne do podgrzewania wody i ogrzewania.

  *Każdy współczynnik ma charakter ogólny, aby ułatwić zrozumienie tej tematyki i opiera się na COP (współczynniku wydajności).
  *Należy uwzględnić, że rzeczywisty współczynnik SCOP dla serii THERMA V R32 wynosi powyżej 4 w warunkach niskiej temperatury i klimatu umiarkowanego. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od temperatury wody i temperatury zewnętrznej.

Pompy ciepła mogą pozyskiwać aż 75% zużywanej energii z powietrza atmosferycznego lub energii geotermalnej, zużywając jedynie 25% energii elektrycznej. Pompy ciepła mogą pozyskiwać aż 75% zużywanej energii z powietrza atmosferycznego lub energii geotermalnej, zużywając jedynie 25% energii elektrycznej.
 • Jednym z częstych nieporozumień dotyczących pomp ciepła jest przekonanie, że można je stosować tylko do ogrzewania i podgrzewania wody. Z powodzeniem można je stosować również do chłodzenia. Pompy ciepła działają podobnie jak klimatyzatory. Usuwają ciepło z powietrza wewnątrz pomieszczeń, aby je schłodzić.

 • Co to jest powietrzna pompa ciepła?

  Istnieje kilka rodzajów pomp ciepła. Pompy ciepła są klasyfikowane według ich funkcjonalności i źródła, z którego czerpią ciepło. Najbardziej znane na rynku są powietrzne pompy ciepła, takie jak pompy ciepła typu powietrze-woda i powietrze-powietrze. Powietrzne pompy ciepła są czasami określane również jako pompy ciepła typu powietrze-woda.

  Pompy ciepła typu powietrze-woda pobierają ciepło z zewnątrz, a następnie przekazują je wodzie. Ogrzana woda jest następnie rozprowadzana do grzejników lub systemu ogrzewania podłogowego. Ciepło wytwarzane w pompach ciepła jest przekazywane do wody w układzie. Ciepła woda jest następnie przechowywana w zasobniku ciepłej wody i można ją czerpać w domu przez krany, armaturę prysznicową i wannową.
  Pompy ciepła typu powietrze-powietrze można również przełączać na ogrzewanie lub chłodzenie, ale nie podgrzewają one wody.

 • Jak działa pompa ciepła?

  Ciepło w naturalny sposób przechodzi z miejsc cieplejszych do zimniejszych. Zimą powietrze na zewnątrz jest zwykle chłodniejsze niż w pomieszczeniach. Ale jak pompa ciepła może dostarczać ciepło z zewnątrz, gdy powietrze na zewnątrz jest zimniejsze? Aby to zrozumieć, przyjrzyjmy się najbardziej popularnemu typowi powietrznych pomp ciepła.

Zasada działania pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła
 • Przede wszystkim potrzebny jest czynnik chłodniczy, przez który ciepło będzie się rozchodzić po całym układzie. Ciepło z powietrza zewnętrznego jest pochłaniane przez parownik i przekazywane do czynnika chłodniczego, nawet jeśli na zewnątrz jest zimno. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku niskich temperatur zewnętrznych nadal istnieje duża ilość energii, którą można pobrać z powietrza i dostarczyć do budynku. Na przykład ciepło zawarte w powietrzu o temperaturze -18°C odpowiada 85% ciepła zawartego w temperaturze 21°C. Wykorzystując ten naukowy fakt, czynnik chłodniczy odbiera ciepło z powietrza zewnętrznego i przekazuje je do domu, aby umożliwić ogrzewanie i podgrzewanie wody.

  Następnie sprężarka w pompie ciepła przy użyciu energii elektrycznej spręża czynnik chłodniczy, co powoduje wzrost jego temperatury. Sprężony czynnik chłodniczy o wysokiej temperaturze zmienia postać na gazową i przechodzi do skraplacza, gdzie ciepło z gazowego czynnika chłodniczego jest przekazywane wodzie. Po uwolnieniu ciepła w skraplaczu i zaworze rozprężnym gazowy czynnik chłodniczy ulega ochłodzeniu i zamienia się z powrotem w ciecz. Powtarzając ten proces, pompa ciepła zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę w pomieszczeniach. Proces ten można również odwrócić, aby usunąć ciepło w celu chłodzenia w lecie.

 • Jak wydajna jest pompa ciepła?

  O ile bardziej wydajne są pompy ciepła w porównaniu z tradycyjnymi kotłami? Mimo że sprawność kotłów poprawiła się na przestrzeni lat, większość najlepiej działających kotłów wykazuje sprawność na poziomie 90–94%, przy czym część ciepła jest emitowana i tracona przez przewody doprowadzające paliwo. Dla porównania, pompy ciepła mają wydajność do 400%, co oznacza, że z każdego kW energii elektrycznej użytkownicy otrzymają około 4 razy więcej ciepła.

Etykieta energetyczna LG Therma V R32 Monobloc S na rynek UE Etykieta energetyczna LG Therma V R32 Monobloc S na rynek UE
Etykieta energetyczna LG Therma V R32 Monobloc S na rynek UE
 • Wydajność produktu jest wskazywana na etykietach, które różnią się w zależności od regionu. W UE klasy wydajności energetycznej są podzielone na 7 poziomów wyrażonych literami, gdzie G oznacza najgorszą, a A najlepszą wydajność energetyczną. Dla podkreślenia tych poziomów stosuje się również oznaczenia kolorystyczne. Kolor czerwony oznacza słabą wydajność, natomiast zielony maksymalną wydajność. Ponadto niektóre produkty, w tym pompy ciepła, mogą otrzymać oznaczenia A+, A++ i A+++, co wskazuje na jeszcze większą oszczędność energii. Seria LG Therma V R32 jest oznaczona jako produkt energooszczędny A+++. Oznacza to, że może w wydajny sposób ogrzewać dom i dostarczać ciepłą wodę przez cały rok.

  *Etykieta wydajności energetycznej została opracowana na podstawie ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) NR 811/2013, a seria LG Therma V R32 otrzymała etykietę wydajności energetyczną ERP A+++ w zakresie ogrzewania pomieszczeń przy temperaturze wody wypływającej z parownika (LWT) równej 35°C oraz ERP A++ w zakresie ogrzewania pomieszczeń przy LWT wynoszącej 55°C. Wyniki oceny energetycznej mogą się różnić w zależności od modelu LG Therma V. Aby sprawdzić dany model, zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na stronie LG dotyczącymi zgodności z przepisami (https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc).

  W odniesieniu do wydajności energetycznej należy uwzględnić jeszcze jedną kwestię. Pompy ciepła działają najlepiej w klimacie ciepłym lub umiarkowanym. Zasadniczo, gdy temperatura staje się niższa, pompy ciepła mogą tracić na sprawności i wydajności. Niemniej jednak pompy ciepła LG mogą zapewnić ogrzewanie przy temperaturze nawet -25°C.

  *Zakres temperatur zewnętrznych dla trybu ogrzewania podany w zakresie roboczym PDB (Product Data Book). Jednak na ogół w przypadku niższej temperatury zewnętrznej sprawność, wydajność i maksymalna temperatura wody wypływającej z parownika przy tej temperaturze zewnętrznej będą również niższe niż przy typowej temperaturze zewnętrznej.

 • Ile można zaoszczędzić, stosując powietrzną pompę ciepła?

  Ile kosztuje eksploatacja pompy ciepła? Przyjrzyjmy się przykładowi na podstawie wartości średnich we Francji. Powietrzna pompa ciepła może wytworzyć 4 kWh ciepła z każdej 1 kWh dostarczonej energii elektrycznej. Jeżeli założymy na przykład, że średnie zapotrzebowanie na ciepło dla 4-osobowego domu (100 m2) ogrzewanego tylko przy użyciu energii elektrycznej wynosi około 16 000 kWh, wówczas koszt ogrzewania domu o takim zapotrzebowaniu grzewczym przy użyciu energii elektrycznej w cenie 0,16 € za 1 kWh wyniósłby 2560 €. Wynika z tego, że przy zapotrzebowaniu na ciepło wynoszącym 16 000 kWh i wydajności pompy ciepła równej 4 kWh z 1 kWh energii elektrycznej do ogrzania przeciętnego domu pompą ciepła potrzeba około 4000 kWh energii elektrycznej. Przy cenie 0,16 € za jednostkę energii elektrycznej roczne koszty ogrzewania pompą ciepła dla 4000 kWh wyniosłyby około 640 €.

Tabela przedstawiająca średnie zużycie energii elektrycznej do ogrzewania i podgrzewania wody w domach we Francji Tabela przedstawiająca średnie zużycie energii elektrycznej do ogrzewania i podgrzewania wody w domach we Francji
 • Źródło: https://www.choisir.com

  *Powyższe dane służą jako przykład, jak duże oszczędności można uzyskać przy użyciu pompy ciepła. Wyniki mogą się różnić w zależności od typu pompy ciepła i cen energii w danym regionie.
  *Obliczenia oparte na systemach ogrzewania zasilanych energią elektryczną.

 • Ponieważ ceny gazu wzrosły o 50% w latach 2021-2022 na rynkach UE, np. we Francji, odejście od kotła gazowego jest wysoce zasadne. W tym samym czasie koszt energii elektrycznej na rynku francuskim wzrósł tylko o 6%. Korzystanie z pompy ciepła może w dłuższej perspektywie przynieść znaczne oszczędności w porównaniu z kotłem gazowym.

  *Dane dotyczące cen energii elektrycznej i gazu opierają się na cenach podanych przez francuską firmę energetyczną ENGIE 1 marca 2022 roku.

 • Na ile ekologiczna jest pompa ciepła?

  O ile korzystniejsza dla środowiska jest pompa ciepła? Pompy ciepła mogą zmniejszyć emisję CO2 w porównaniu z kotłami gazowymi o 35–65%. Według Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) pompy ciepła przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 o ponad 9 milionów ton w samej tylko Unii Europejskiej. Imponująca wydajność pomp ciepła zmniejsza również zużycie energii elektrycznej. Taka redukcja zużycia energii elektrycznej zmniejsza ilość paliw kopalnych niezbędnych do jej wytworzenia. Jednym z najskuteczniejszych sposobów walki ze zmianami klimatu jest zamiana tradycyjnego kotła na pompę ciepła. W niektórych regionach powietrzne pompy ciepła są certyfikowane jako nowe i odnawialne źródła energii i mogą pomóc w spełnieniu wymogów przepisów dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB). Pompy ciepła można również łączyć z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak energia słoneczna lub turbiny wiatrowe, aby niemal wyeliminować emisję dwutlenku węgla.

  *https://www.ehpa.org
  *https://www.ehpa.org/technology/key-facts-on-heat-pumps/

Tabela rocznej emisji CO2 przez systemy ogrzewania Tabela rocznej emisji CO2 przez systemy ogrzewania
 • Source: https://waermepumpe-bwp.de

  *Każdy współczynnik ma charakter ogólny, aby ułatwić zrozumienie i opiera się na COP (współczynniku wydajności) 4, a SCOP serii THERMA V R32 w warunkach niskiej temperatury i klimatu umiarkowanego ma wartość ponad 4. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od temperatury wody i temperatury zewnętrznej.
  *Przykładowe dane z Niemiec, rok 2020; 4 osoby, mieszkanie o powierzchni 200 m2, dane udostępnione przez BWP (Niemieckie Stowarzyszenie Pomp Ciepła).
  *https://www.boilerguide.co.uk/articles/boilers-vs-heat-pumps-which-is-bestyou’re your
  home#:~:text=Most%20top%20gas%20boilers%20are,electricity%20the%20heat%20pump%20uses


  Czy znasz pojęcie współczynnika globalnego ocieplenia (GWP)? Współczynnik GWP został opracowany, aby umożliwić porównywanie wpływu różnych gazów na globalne ocieplenie. Im większy GWP, tym bardziej dany gaz ogrzewa Ziemię w porównaniu z CO2 w danym okresie. Ekologiczne czynniki chłodnicze, np. R32, używane w niektórych pompach ciepła, mogą zmniejszyć współczynnik globalnego ocieplenia (GWP) nawet o 68% w stosunku do powszechnie stosowanego czynnika chłodniczego R410A. Czynniki te nie tylko zapewniają proekologiczność urządzeń, ale także pomagają użytkownikom przestrzegać przepisów krajowych dotyczących wpływu posiadanych produktów na środowisko.

  Rozwiązania z zakresu pomp ciepła są korzystne dla społeczeństwa i środowiska. Nie tylko pomagają użytkownikom zaoszczędzić pieniądze, ale także zmniejszają wpływ ogrzewania i chłodzenia na naszą planetę. Śledź kolejne artykuły na naszym blogu, aby uzyskać więcej informacji na temat wydajnych rozwiązań w dziedzinie ogrzewania.

Pompy ciepła LG THERMA V
typu powietrze-woda
*Produkty i rozwiązania mogą się różnić w zależności od kraju i warunków eksploatacji.
Kliknij poniższy baner „ZAPYTANIE”, aby skontaktować się z lokalnym biurem LG w celu uzyskania dodatkowych informacji o rozwiązaniach i produktach.

KONTAKT

Wyślij prośbę o udzielenie dodatkowych informacji, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.