Wsparcie techniczne

Dane techniczne

Dane dot. Produktów

Dane dot. produktów

Szczegółowe informacje dot. specyfikacji technicznych, projektowania i instalacji

Informacje Techniczne

Informacje techniczne

Dane dot. nowych funkcji i nowych parametrów

Pliki CAD

Pliki CAD

Źródłowe pliki CAD dla urządzeń

Dane Revit

Dane revit

Pliki 3D urządzeń

Certyfikaty

Certyfikaty

Certyfikaty i atesty

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Wskazówki dot. najczęstszych błędów

Narzędzia & oprogramowanie

Narzędzia do wsparcia inżynierów systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych

[Lats energy]

 

Szybkie wyliczenia zużycia i oszczędności energii dla urządzeń klimatyzacyjnych LG. LATS ENERGY to prosty i szybki program do szacowania zużycia energii, który podaje roczne zużycie energii i prostą analizę kosztów cyklu życia produktów LG na wczesnych etapach projektu. Zapewnia możliwość łatwego oszacowania optymalnej konfiguracji systemu w celu zmniejszenia zużycia energii oraz obniżenia kosztów eksploatacji.

[Energy modeling]

 

Analiza całkowitego zużycia energii w budynku, w tym pracy systemu HVAC. LG dostarcza partnerom raport modelowania energii dotyczący oszczędności energii przez systemy LG HVAC w porównaniu z systemami konwencjonalnymi, wykorzystując przy tym programy do modelowania energii całego budynku, takie jak eQUEST®, EnergyPlus™, TRNSYS itp. Wdrożenie modelowania energii zwiększa wydajność systemów poprzez bardziej precyzyjną i wiarygodną dokumentację zużycia energii oraz wydajniejszą instalację systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

[Lats hvac]

 

Szybki i dokładny dobór urządzeń i komponentów LG, w tym orurowanie i konfiguracja. LATS HVAC to program doboru dla urządzeń i systemów klimatyzacyjnych LG. Program pomaga w szybkim i dokładnym doborze odpowiedniej jednostki LG dla każdego projektu systemu klimatyzacji. Oprócz doboru urządzeń, LATS HVAC oferuje również szybsze obliczanie średnic przewodów czynnika chłodniczego oraz jego ilości i długości orurowania w oparciu o wybrany model i odległość wpisaną przez użytkownika. LATS HVAC umożliwia dobór i zaprojektowanie skutecznego i wydajnego systemu klimatyzacji dla każdego projektu, wraz z pełnym raportem obejmującym sprzęt, orurowanie, akcesoria, objętości czynnika chłodniczego, automatykę i schematy.

[Lats CAD]

 

Szybkie i dokładne projektowanie systemu w 2D CAD. LATS CAD, narzędzie typu plug-in do programu AutoCAD, sprawia, że dobór urządzeń i projektowanie systemów LG HVAC jest znacznie szybsze i dokładniejsze. Zawiera również przeglądy instalacji z szacunkami dotyczącymi średnic i długości przewodów czynnika chłodniczego zgodnie z wytycznymi projektowymi LG. Pozwala to na oszczędność czasu podczas projektowania systemu i dostarcza dokładniejszych szacunków dotyczących konfiguracji systemu.

[Lats Revit]

 

Szybkie i dokładne projektowanie systemu w 3D Revit z obsługą BIM. Dzięki Revit, oprogramowaniu do modelowania informacji o budynku, inżynierowie zapobiegają komplikacjom podczas rzeczywistej instalacji, ponieważ są w stanie sprawdzić budynek i systemy w perspektywie 3D. LATS REVIT, narzędzie typu plug-in do programu Revit pomaga w szybkim i dokładnym projektowaniu systemu dzięki pełnej kompatybilności z programem Revit. LATS REVIT oferuje narzędzia do usprawnionej integracji BIM w celu lepszego zrozumienia konfiguracji systemu.

[CFD]

 

Analiza wydajności urządzenia w określonych warunkach. Analiza obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) jest integralnym narzędziem do określania optymalnej wydajności systemu. Dzięki raportowi LG CFD inżynierowie są w stanie określić, czy produkt może działać prawidłowo w określonych warunkach. Symulacje te dają inżynierom i administratorom projektów przewagę wynikającą z wcześniejszego oszacowania ewentualnej nieprawidłowej instalacji, która może spowodować awarię systemu.

[LG MV]

 

Narzędzia do serwisowania i rozwiązywania problemów dla systemów klimatyzacji LG. LG MV oferuje prostszy, ale w pełni wszechstronny zestaw danych i możliwości monitorowania dla istniejących systemów klimatyzacji LG. Podczas uruchamiania MV może sprawdzić normalne działanie, a także rozwiązać wszelkie błędy. Pomaga również znaleźć przyczyny błędów i szybciej rozwiązać problemy.

Zapytanie ofertowe

Wyślij prośbę o udzielenie dodatkowych informacji, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.