Şifre Değiştir

  • 8-100 karakter.
    Bu bileşenlerden en az 3'ü: büyük ve küçük harfler, sayılar ve özel karakterler
    Kullanıcı kimliğiyle aynı olamaz
    Seri karakterler veya sayılar kullanılamaz (ör.: qwerty, abc, 123)