Sürdürülebilirlik

LG'nin sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ve herkes için daha iyi bir gelecek sağlamaya odaklanan hikayelerini keşfedin.

Sustainability

LG Türkiye dışında kalan ve uluslararası ortamda görüntülenmesi amaçlanan bir web sitesine bağlantı veriyorsunuz. Bu web sitesinde bulunan bilgiler LG Türkiye için geçerli olmayabilir. Kendi ülkenizde dağıtılan pazarlama ve bilgilendirme materyallerine başvurmalı ve bunlara danışmalısınız. Bu web sitesi ayrıca "ileriye dönük beyanlar", yani geçmiş değil, gelecek olaylarla ilgili ifadeler içermektedir. İleriye dönük ifadeler, doğası gereği, farklı derecelerde belirsiz olan konuları ele alır. Bu belirsizlikler, LG'nin gelecekteki gerçek sonuçlarının bu web sitesindeki ileriye dönük beyanlarda ifade edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilir.

LG Global Ana Sayfası

Sürdürülebilirlik

Yatırımcı Ilişkileri