• KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİ

  LGE Electronics Ticaret A.Ş. Müşterileri için Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni

  Bu metnin amacı, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen çalışanlarımıza, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanmasıdır.

  Bu metinde kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve aşağıda belirtilen diğer hususlar açıklanacaktır.

  ·         Şirket sizden hangi kişisel verilerinizi toplar ?
  ·         Şirket kişisel verilerinizi hangi amaçla toplar ?
  ·         Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri nelerdir ?
  ·         Kişisel verilerin hangi hukuki sebepler ile işlenir ?
  ·         Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlar ile aktarılır ?
  ·         İlgili kişi olarak haklarınız nelerdir ?
  ·         Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve şikayet sürecinin nasıldır ?

  Veri Sorumlusu

  Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73 Ortadoğu Plaza K:7 Okmeydanı / Şişli / İstanbul adresinde mukim LGE Electronics Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

  Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
   

  Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  ●     Ad

  ●     Soyad

       T.C. Kimlik Numarası/ Yabancı Kimlik Numarası

  ●     İmza

   

  ·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

  ·         Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

  ·         Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

  ·         Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

  ·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

  ·         İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

  ·         İş sürekliliğinin sağlanması

  ·         Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

  ·         Mal/hizmet satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi

  ·         Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

  ·         Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

  ·         Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

  ·         Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

  ·         Organizasyon ve etkinlik yönetimi

  ·         Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

  ·         Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

  ·         Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

  ·         Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

  ·         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

  ·         Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

  ·         Talep/şikayetlerin takibi

  ·         Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

  ·         Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

  ·         Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

  ·         Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

   

   

   

   

   

   

  Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  ●     Elektronik posta adresi

  ●     İletişim  Adresi

  ●     Ev Telefonu Numarası

  ●     İş Telefonu Numarası

  ●     Cep Telefonu Numarası

  ●     İkametgah İlmuhaberi (Yerleşim Yeri Belgesi)

  ●     Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

  ●     Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

  ●     Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

  ●     İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

  ●     İş sürekliliğinin sağlanması

  ●     Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     Mal/hizmet satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

  ●     Organizasyon ve etkinlik yönetimi

  ●     Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

  ●     Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     Talep/şikayetlerin takibi

  ●     Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

  ●     Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

   

   

   

  Veri Kategorisi: Finans Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  ●     Banka hesap bilgileri

  ●     Gelir bilgileri

   

  ●     Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

  ●     Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

  ●     Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

  ●     İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

  ●     İş sürekliliğinin sağlanması

  ●     Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Talep/şikayetlerin takibi

  ●     Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

  ●     Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

      

  Veri Kategorisi: Müşteri İşlem Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  ●     Çek bilgileri

  ●     Dekont bilgileri

  ●     Sipariş bilgisi

  ●     Talep bilgisi

  ●     Müşteri numarası

  ●     Fatura bilgileri

  ●     Çağrı merkezi kayıtları

  ●     Müşteri site içi aktiviteleri

  ●     Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

  ●     Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

  ●     Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

  ●     İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

  ●     İş sürekliliğinin sağlanması

  ●     Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     Mal/hizmet satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

  ●     Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

  ●     Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     Talep/şikayetlerin takibi

  ●     Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

  ●     Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

   

   

   

  Veri Kategorisi: Pazarlama Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  ●     Müşteri Anket Bilgileri

  ●     Alışveriş Geçmişi Bilgileri

  ●     Ödeme Geçmişi Bilgileri

  ●     Şikâyet/İletişim Formları

  ●     Çerez kayıtları

  ●     Kampanyalarla elde edilen bilgiler

  ●     Müşteri site içi aktiviteleri

   

  ●     Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

  ●     Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

  ●     İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

  ●     İş sürekliliğinin sağlanması

  ●     Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     Mal/hizmet satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

  ●     Organizasyon ve etkinlik yönetimi

  ●     Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

  ●     Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

  ●     Talep/şikayetlerin takibi

  ●     Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

  ●     Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

  ●     Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

   

  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

  Yukarıda kategoriler halinde sayılmış olan kişisel verileriniz; satış sözleşmesi, bayiler ve sair satış kanalları, yetkili servisler, çağrı merkezi, web sitesi ve mobil uygulamalar,  kısa mesaj, whatsapp mesajı, elektronik posta ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplerle Toplanır ve İşlenir?

  Kişisel verileriniz, LGE ve LGE adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, açık rızanıza dayanarak veya KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

  ·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  ·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  ·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  ·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
  ·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

  Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
  Kişisel verileriniz, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri profili oluşturulması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, faturalama ve muhasebeleştirme işlemlerinin etkin şekilde yürütülmesi gibi nedenlerle yurtiçi üçüncü kişilerle mevzuatın gerektirdiği tüm şartlar yerine getirilerek ve kişisel verilerinizin korunmasına yönelik tüm hukuki ve teknik önlemler alınarak iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.
  Kişisel verileriniz, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla  yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ve tüm hukuki ve teknik önlemler alınarak paylaşılabilmektedir.
  Kişisel Verileriniz Ne Zamana Kadar  Saklanacaktır?
  Kişisel Verileriniz toplanma amaçlarına uygun olduğu sürece yasaların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz kriterlere uygun hareket etmekteyiz. Sürenin geçmesi halinde kişisel veriniz silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.
  Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler

  Bu aydınlatma metni zaman zaman LGE tarafından güncellenebilir. Aydınlatma metninde önemli bir değişiklik yaptığımız takdirde sizlere e-posta veya diğer yollarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

  İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

  Kişisel verilerinize ilişkin;

  ·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  ·         Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  ·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  ·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  ·         KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  ·         Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  ·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
  ·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahipsiniz.
  Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?
  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.lg.com/tr'de yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği” başlığı altındaki Başvuru Formu'nu doldurarak veya kisisel.veri@lge.com adresi üzerinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır.


  LGE Electronics Ticaret A.Ş. LGE Kampanya Müşterileri için Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni

  Bu metnin amacı, Şirketimiz tarafından LGE Kampanya üyeliği kapsamında kişisel verileri işlenen müşterilerimize, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanmasıdır.

  Bu metinde kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve aşağıda belirtilen diğer hususlar açıklanacaktır.

  ·         Şirket sizden hangi kişisel verilerinizi toplar ?
  ·         Şirket kişisel verilerinizi hangi amaçla toplar ?
  ·         Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri nelerdir ?
  ·         Kişisel verilerin hangi hukuki sebepler ile işlenir ?
  ·         Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlar ile aktarılır ?
  ·         İlgili kişi olarak haklarınız nelerdir ?
  ·         Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve şikayet sürecinin nasıldır ?

  Veri Sorumlusu

  Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73 Ortadoğu Plaza K:7 Okmeydanı / Şişli / İstanbul adresinde mukim LGE Electronics Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

   

  Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

  Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  ●     Ad

  ●     Soyad

  ●     Medeni Durum

  ●     Yaş

   

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
  • İş sürekliliğinin sağlanması
  • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
  • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
  • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
  • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
  • Müşteri üyelik kaydının oluşturulması 


   

  Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

        Elektronik posta adresi

        İletişim  Adresi

        Cep Telefonu Numarası

   

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
  • İş sürekliliğinin sağlanması
  • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
  • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
  • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
  • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
  • Müşteri üyelik kaydının oluşturulması

   

  Veri Kategorisi: Müşteri İşlem Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

        Ürün bilgisi

  (Ürün Kategorisi ve Ürün İşlem Numarası)

        Müşteri numarası

        Fatura bilgileri

   

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
  • İş sürekliliğinin sağlanması
  • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
  • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
  • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
  • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
  • Müşteri üyelik kaydının oluşturulması

   

  Veri Kategorisi: Pazarlama Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

        Müşteri Anket Bilgileri

        Alışveriş Geçmişi Bilgileri

        Ödeme Geçmişi Bilgileri

        Şikâyet/İletişim Formları

        Çerez kayıtları

        Kampanyalarla elde edilen bilgiler

        Müşteri site içi aktiviteleri

   

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
  • İş sürekliliğinin sağlanması
  • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
  • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
  • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
  • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
  • Müşteri üyelik kaydının oluşturulması

   

  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

  Yukarıda kategoriler halinde sayılmış olan kişisel verileriniz; yetkili servisler, web sitesi ve mobil uygulamalar, e-bülten üyelik sistemi yoluyla oluşturulan elektronik ortam vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplerle Toplanır ve İşlenir?

  Kişisel verileriniz, LGE ve LGE adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, açık rızanıza dayanarak veya KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

          Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

          Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve

          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

   

  Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

  Kişisel verileriniz, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri profili oluşturulması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, faturalama ve muhasebeleştirme işlemlerinin etkin şekilde yürütülmesi gibi nedenlerle üçüncü kişilerle mevzuatın gerektirdiği tüm şartlar yerine getirilerek ve kişisel verilerinizin korunmasına yönelik tüm hukuki ve teknik önlemler alınarak iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

  Kişisel verileriniz, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla  yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ve tüm hukuki ve teknik önlemler alınarak paylaşılabilmektedir.

  Kişisel Verileriniz Ne Zamana Kadar  Saklanacaktır?

  Kişisel Verileriniz toplanma amaçlarına uygun olduğu sürece yasaların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz kriterlere uygun hareket etmekteyiz. Sürenin geçmesi halinde kişisel veriniz silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.

  Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler

  Bu aydınlatma metni zaman zaman LGE tarafından güncellenebilir. Aydınlatma metninde önemli bir değişiklik yaptığımız takdirde sizlere e-posta veya diğer yollarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

  İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

  Kişisel verilerinize ilişkin;

          Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

          Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

          Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

          KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

          Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


  Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.lg.com/tr'de yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği” başlığı altındaki Başvuru Formu'nu doldurarak veya kisisel.veri@lge.com adresi üzerinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır.


  LGE Müşteri Çağrı Merkezi Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak LGE Türkiye (“Şirket”) (Türkiye’ de kurulu, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No. 73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384 Okmeydanı Şişli / İstanbul adresinde mukim, İstanbul  Ticaret siciline 654869 sicil no ile kayıtlı, 6080467738000010 mersis no’ lu, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 6080467738 no’ lu vergi mükellefi) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.lg.com/tr'de yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

  a) Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?
  Aşağıda sayılan hizmetlerin ifası ve amaçların gerçekleştirilmesi için işleyebileceğimiz verileriniz şunlardır:
  - Kimlik verisi: Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz
  - İletişim verisi: E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız
  - Müşteri işlem bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olan ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

  b) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?
  LGE çağrı merkezi tarafından toplanan kişisel verileriniz,
  -          şirketimiz ile aranızda kurulmuş olan mal veya hizmet alımı gibi sözleşmelerin kurulması ve ifası ve buna ilişkin faturaların düzenlemesi,
  -          vergi beyanında bulunma,
  -          satış sonrası hizmeti sunma gibi hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
  -          müşterileri taleplerini ve şikayetlerini inceleyerek müşteri memnuniyeti ile hizmet kalitesini artırmak,
  -          ürün tedarik süreçlerini yürütmek,
  -          şirketimizin internet sitesinde ürün niteliği ve coğrafi yakınlık bazlı tavsiyelerde bulunabilmek ve onay vermiş olmanız halinde ürün ve hizmetlerimiz, kampanyalar ve promosyonlar hakkında (gerektiğinde kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek) duyurular gerçekleştirmek
  -          sunduğumuz hizmet kalitesini arttırmaya yönelik olarak şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası amaçları (“Amaçlar”) ile ve KVKK'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

  c) İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilmektedir?
  LGE tarafından toplanan kişisel verileriniz,
  Şirket tarafından yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere KVKK'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  d) Kişisel Veri Sahibi olarak hangi haklara sahipsiniz?
  KVKK'nun 11. maddesinde sayılan şu haklara sahipsiniz:
  -          Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  -          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  -          Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  -          Yurtiçinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  -          Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  -          Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  -          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  -          Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.lg.com/tr'de yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği” başlığı altındaki Başvuru Formu'nu doldurarak veya kisisel.veri@lge.com adresi üzerinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır.


  LGE Türkiye A.Ş. Kapalı Devre Kamera Sistemleri (CCTV) yoluyla İzleme ve Veri İşlemesi Aydınlatma Metni

  Bu metnin amacı, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen (şirket çalışanı veya ziyaretçi) tüm gerçek kişilere, şirket içinde ve şirket girişinde yer alan kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla haftanın toplanan görüntülerinde yer alan kişisel verilerinin işlenmesi ilşkin usul ve esaslara ilişkin bilgi vermektir.

  Veri Sorumlusu

  Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73 Ortadoğu Plaza K:7 Okmeydanı / Şişli / İstanbul adresinde mukim LGE Türkiye A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.
  Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgileri, https://www.lg.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi-gizliligi sayfasında erişilebilen LGE A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.

  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

  Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz adına üçüncü kişiler tarafından, Şirketimizin faaliyet amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Kişisel verilerinizŞirketimiz tarafından işyeri güvenliğinin ve şirket çalışanları ve şirket ile ilişkisi bulunan gerçek kişilerin her tür güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenebilecektir. Görüntü alan kamera sayısı ve kameraların yerleşimi işbu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak belirlenmiştir.

  Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder.

  Kişisel Verilen Aktarılması ve Aktarım Amaçları

  Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar kapsamında LGE Kore Güvenlik Birimi (HQ Security) ve grup şirketlerimiz ile kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Toplanma Sebebi ve Gerekçeleri

  Kişisel verileriniz, işyerinin, çalışanların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

  Kişisel Veri Sahibi olarak Haklarınız

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.lg.com/tr'de yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği” başlığı altındaki Başvuru Formu'nu doldurarak veya kisisel.veri@lge.com adresi üzerinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır.


  LGE Electronics Ticaret A.Ş. Tedarikçi ve İş Ortakları için Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni

  Bu metnin amacı, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tedarikçi, iş ortakları ve dış hizmet sağlayıcılarıyla, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanmasıdır.

  Veri Sorumlusu

  Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73 Ortadoğu Plaza K:7 Okmeydanı / Şişli / İstanbul adresinde mukim LG  Electronics Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

  Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

  Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Ad

      Soyad

      T.C. Kimlik Numarası/ Yabancı Kimlik Numarası

      İmza

   

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
  • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
  • İş sürekliliğinin sağlanması
  • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Talep/şikayetlerin takibi
  • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

   

   

  Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Elektronik posta adresi

      İletişim  Adresi

      Ev Telefonu Numarası

      İş Telefonu Numarası

      Cep Telefonu Numarası

      Firma ismi/Ünvanı

   

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
  • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
  • İş sürekliliğinin sağlanması
  • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Talep/şikayetlerin takibi
  • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

   

   

  Veri Kategorisi: Finans Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Banka hesap bilgileri

      Faaliyet Belgesi

      Vergi Levhası

   

   

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
  • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
  • İş sürekliliğinin sağlanması
  • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

   

  Veri Kategorisi: Tedarikçi İşlem Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Çek bilgileri

      Dekont bilgileri

      Sipariş bilgisi

      Talep bilgisi

      Müşteri numarası

      Fatura bilgileri

   

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
  • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
  • İş sürekliliğinin sağlanması
  • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Talep/şikayetlerin takibi
  • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

   

  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

  Yukarıda kategoriler halinde sayılmış olan kişisel verileriniz; tedarik sözleşmeleri, mal ve hizmet alımı süreçleri nedeniyle her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplerle Toplanır ve İşlenir?

  Kişisel verileriniz, LGE ve LGE adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, açık rızanıza dayanarak veya KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

  ●      Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

  ●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  ●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  ●      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve

  ●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

  Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

  Kişisel verileriniz, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri profili oluşturulması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, faturalama ve muhasebeleştirme işlemlerinin etkin şekilde yürütülmesi nedenleri ile yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle mevzuatın gerektirdiği tüm şartlar yerine getirilerek ve kişisel verilerinizin korunmasına yönelik tüm hukuki ve teknik önlemler alınarak paylaşılabilmektedir.

  Kişisel verileriniz, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla  yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ve tüm hukuki ve teknik önlemler alınarak paylaşılabilmektedir.

  İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

  Kişisel verilerinize ilişkin;

  ●      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  ●      Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

  ●      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ●      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  ●      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  ●      KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  ●      Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  ●      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

  ●      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

  Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.lg.com/tr'de yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği” başlığı altındaki Başvuru Formu'nu doldurarak veya kisisel.veri@lge.com adresi üzerinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır.