lg.com sitesini düzgün deneyimleyebilmek için, alternatif bir tarayıcı kullanın veya internet explorer versiyonunuzu yeni bir sürüme yükseltin (IE9 veya üstü)

lg.com sitesi cihaz ekran boyutunuza uygun bir deneyim sağlamak için mobil uyumlu tasarım kullanır. Mümkün olan en iyi lg.com deneyimi için lütfen aşağıdaki talimatları takip edin.

eğer internet explorer 8 yada öncesini kullanıyorsanız, firefox, chrome veya başka alternatif bir tarayıcı kullanın yada internet explorer versiyonunuzu yeni bir sürüme yükseltin.

eğer internet explorer 9 yada yükseğini kullanıyorsanız, tarayıcınızın 'uyumluluk ayarlarını göster' kısmını şu adımları takip ederek kapatın

  • tarayıcınızın en üstünde sağ tuşa basın ve 'menü sekmesi'nin seçili olduğundan emin olun
  • menü sekmesinden 'araçlar'ı seçin ve 'uyumluluk ayarlarını göster'i seçin
  • pop-up menüdeki üç kutuyu seçmeyin ve 'kapat'a basın
  • tarayıcınızın ekranı otomatik olarak yenilenecek ve hazır olacak
Diğer İşleme Geç

Sürdürülebilirlik

Yeniliklerle bir milleti desteklemek LG daha temiz, daha güvenli bir çevre yaratarak sosyal sorumluluklarını yerine getirir ve yaşam kalitesini yükseltir.

SOSYAL SORUMLULUK

LG — SORUMLU BİR DÜNYA VATANDAŞI LG topluma katkının farklı kültürlerden ve kıtalardan insanları bir araya getirebileceğine inanır. Hedefimiz, müşterilerle ve toplumlarla karşılıklı güveni inşa etmektir ve bu da sadece sorumlu ve ilgili kurumsal bir vatandaşlıkla mümkün olabilir. LG (global ve yerel hissedarlar da dahil olmak üzere) çalışanlarla, müşterilerle, hissedarlarla, yerel topluluklarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarla ortaklıklar kurar. LG sosyal refahı, eğitimi ve kültürel fırsatları geliştiren programlara sponsor olur, onları destekler ve bu programlarda gönüllü çalışır. LG bunun da ötesine geçerek, yoksulluğun giderilmesine ve çevre sorumluluğuna sahip faaliyetlerin yürütülmesine odaklanacaktır. Dünya üzerinde iş yaptığımız her yerde bu faaliyetleri gerçekleştirir ve dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesine katkıda bulunuruz.

GENEL BAKIŞ

LG Electronics, daha güzel bir dünya yaratmak için yorulmak bilmeden sosyal katkı faaliyetlerine katılır. En alt seviyedeki çalışanlardan üst yönetime kadar tüm personel sosyal yardımlara bağışlarda bulunup gönüllü çalışarak dünyanın yoksul bölgelerinde yaşayan insanlara yardım eli uzatırlar.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROGRAMLARI

Çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine karşı farkındalığı artırmak için, bir ödüle (Dünyanın Şampiyonları) sponsorluk etme ve UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) ile birlikte global çevre üzerine bir konferans düzenleme planlarımız vardır.

LG & UNGC

LG, her zaman geleceğe odaklanmakta, çalışanlarını da tüketicilerin hayatlarına değer katacak ve kolaylıklar getirecek daha iyi, daha yaratıcı ürünler üretmek için teşvik etmektedir. Hayatın herkes için iyi olması adına, LG, Birleşmiş Milletler’in Bin Yıl kalkınma hedeflerine ulaşmak için dünya çapındaki çabalarda etkin bir rol üstlenmiştir.

GLOBAL AÇLIĞIN GİDERİLMESİ

Çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine karşı farkındalığı artırmak için, bir ödüle (Dünyanın Şampiyonları) sponsorluk etme ve UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) ile birlikte global çevre üzerine bir konferans düzenleme planlarımız vardır.

YEŞİL YÖNETİM

LG Electronics ilk çevre odaklı inisiyatifini 1994 yılında duyurdu. Bu tarihten itibaren şirket, Yeşil Yönetim felsefesini tüm iş alanlarına yaymak için yorulmak bilmeden çaba göstermiştir. LG güvenilir çevreci uygulamalarını, gelecekte de sürekli inovasyon ve çaba ile hızlandırarak ve güçlendirerek sürdürecektir.

Hissedar Yükümlülüğü

LG olarak, iş faaliyetlerimizle bağlantılı olan tüm dünyadaki paydaşlarımızı, bir arada topluyoruz. LG Electronics için, geniş bir yelpazeden oluşan paydaşları ile karşılıklı saygı, fikir alışverişi ve güven inşa etmek, uzun vadeli sürdürülebilir bir büyümeyi garanti altına almak için en önemli faktörlerin başında gelmektedir.

PAYDAŞLAR

Hissedar Yükümlülüğü