Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Sürdürülebilirlik

Yeniliklerle bir milleti desteklemek LG daha temiz, daha güvenli bir çevre yaratarak sosyal sorumluluklarını yerine getirir ve yaşam kalitesini yükseltir.
Sosyal Katkı
SOSYAL SORUMLULUK

LG — SORUMLU BİR DÜNYA VATANDAŞI LG topluma katkının farklı kültürlerden ve kıtalardan insanları bir araya getirebileceğine inanır. Hedefimiz, müşterilerle ve toplumlarla karşılıklı güveni inşa etmektir ve bu da sadece sorumlu ve ilgili kurumsal bir vatandaşlıkla mümkün olabilir. LG (global ve yerel hissedarlar da dahil olmak üzere) çalışanlarla, müşterilerle, hissedarlarla, yerel topluluklarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarla ortaklıklar kurar. LG sosyal refahı, eğitimi ve kültürel fırsatları geliştiren programlara sponsor olur, onları destekler ve bu programlarda gönüllü çalışır. LG bunun da ötesine geçerek, yoksulluğun giderilmesine ve çevre sorumluluğuna sahip faaliyetlerin yürütülmesine odaklanacaktır. Dünya üzerinde iş yaptığımız her yerde bu faaliyetleri gerçekleştirir ve dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesine katkıda bulunuruz.

GENEL BAKIŞ

  • LG Electronics, daha güzel bir dünya yaratmak için yorulmak bilmeden sosyal katkı faaliyetlerine katılır. En alt seviyedeki çalışanlardan üst yönetime kadar tüm personel sosyal yardımlara bağışlarda bulunup gönüllü çalışarak dünyanın yoksul bölgelerinde yaşayan insanlara yardım eli uzatırlar.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROGRAMLARI

  • Çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine karşı farkındalığı artırmak için, bir ödüle (Dünyanın Şampiyonları) sponsorluk etme ve UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) ile birlikte global çevre üzerine bir konferans düzenleme planlarımız vardır.

LG & UNGC

  • LG, her zaman geleceğe odaklanmakta, çalışanlarını da tüketicilerin hayatlarına değer katacak ve kolaylıklar getirecek daha iyi, daha yaratıcı ürünler üretmek için teşvik etmektedir. Hayatın herkes için iyi olması adına, LG, Birleşmiş Milletler’in Bin Yıl kalkınma hedeflerine ulaşmak için dünya çapındaki çabalarda etkin bir rol üstlenmiştir.

GLOBAL AÇLIĞIN GİDERİLMESİ

  • Çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine karşı farkındalığı artırmak için, bir ödüle (Dünyanın Şampiyonları) sponsorluk etme ve UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) ile birlikte global çevre üzerine bir konferans düzenleme planlarımız vardır.

YEŞİL YÖNETİM

  • G Electronics ilk çevre odaklı inisiyatifini 1994 yılında duyurdu. Bu tarihten itibaren şirket, Yeşil Yönetim felsefesini tüm iş alanlarına yaymak için yorulmak bilmeden çaba göstermiştir. LG güvenilir çevreci uygulamalarını, gelecekte de sürekli inovasyon ve çaba ile hızlandırarak ve güçlendirerek sürdürecektir.

Hissedar Yükümlülüğü

LG olarak, iş faaliyetlerimizle bağlantılı olan tüm dünyadaki paydaşlarımızı, bir arada topluyoruz. LG Electronics için, geniş bir yelpazeden oluşan paydaşları ile karşılıklı saygı, fikir alışverişi ve güven inşa etmek, uzun vadeli sürdürülebilir bir büyümeyi garanti altına almak için en önemli faktörlerin başında gelmektedir.

PAYDAŞLAR

Hissedar Yükümlülüğü
  • Global LG

  • Sustainability

  • Investor Relations