Multi V Water S

LG Multi V Water S เป็นระบบแหล่งน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงล้ำสมัยเพื่อการติดตั้งที่สะดวกโดยมีขนาดกะทัดรัด
LG จะปฏิวัติวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณ
  • MULTI_V_Water_S_04_Compact_Size_20112017_D_1511149143335 MULTI_V_Water_S_04_Compact_Size_20112017_M_1511149148642

    ขนาดกะทัดรัด

    สามารถวาง Outdoor unit ไว้ในตู้ได้โดยไม่ต้องมีหลังคาหรือพื้นที่ภายนอก สามารถใช้ได้ในพื้นที่ขนาดเล็กเช่นร้านค้าใจกลางเมืองหรือร้านค้าขนาดเล็ก เป็นต้น

component-airsolutionTitle

Title , Size Table List
ประเภทเนื้อหา หัวข้อ ขนาดไฟล์
Catalogue Asia Reference Site 2020_v1.3.1.pdf File PDF7,398K
Catalogue 2021_ASIA_MultiV_Catalog_Outdoor_0330_lo.pdf File PDF21,611K